حشیش

درحين مصرف ممكن است علايمی چون افزايش اشتها، يوفوريا، خشكی دهان ، حملات پانيک، توهم و تشديد احساسات در فرد ديده شود. ... مطالعه بیشتر