رژیم بیش فعالی ADHD diet

شرح رژیم بیش فعالی  رژیم بیش فعالی چیست؟ اختلال بیش‌ فعالی همراه با عدم تمرکز مجموعه‌ای از رفتارهای بیش‌فعالی و غیرارادی است که به‌خاطر عدم عملکرد صحیح مغز ایجاد می‌شود ... مطالعه بیشتر