پانسمان

کرم ریکاو

کرم ریکاو

کرم ریکاو 700 500 admin

کرم “ریکاو.”…هم که حاوی روغن کنجد و کامفر و زینک اکسید است هم مناسب است .
RECOVE 25g Burn Ointment

ادامه مطلب
روش درمان زخم بستر چیست؟

روش درمان زخم بستر چیست؟

روش درمان زخم بستر چیست؟ 700 500 admin

در بیمارانی که زخم های متعدد دارند می توان از تشک های ابری و چند لایه و یا تشک های برقی ویژه (پر شده از هوا) استفاده کرد.

ادامه مطلب

فلاميژل Flamigel

فلاميژل Flamigel admin

فلاميژل ، ژل کلوئیدی هیدرواکتیويست كه برای درمان زخم و جراحت های جزیی و سطحی استفاده مي شود.
فلاميژل با پوشاندن زخم و ایجاد رطوبت مطلوب در محیط، التيام بخشی را تسريع می كند.

ادامه مطلب