ويروس هپاتيت

نسخه های دارویی ۴۳

نسخه های دارویی ۴۳ admin

کلسیم کربنات و سولامر به خاطر اثر درمانی باید همراه غذا مصرف شوند. سولامر جذب خوراکی ندارد اما می تواند جذب برخی ویتامین ها مانند فولیک اسید، D، E و K را کاهش دهد. از غذاهای با فسفات بالا مانند نوشابه پرهیز شود.

ادامه مطلب

درمان هپاتيت B

درمان هپاتيت B admin

١- وقتي HBsAg و HBeAg مثبت و DNA سرم آنها بالاست . ( بيش از ١٠٠٠٠٠ كپي در هر ميلي ليتر . ميزان آمينوترانسفرازهاي آنها هم بالاست .اين افراد در فاز تكثيري بالايي هستند .

ادامه مطلب

هپاتيت B

هپاتيت B admin

يك ويروس DNA دار كه از نظر سايز بزرگ و قدرت تكثير بالايي دارد .از يك هسته داخلي كه توسط كپسول خارجي احاطه شده تشكيل مي گردد . موتاسيون سريعي دارد پس خيلي سريع به آن مقاومت ايجاد می شود .

ادامه مطلب

تست های تشخيصی علل نارسايی حاد كبد

تست های تشخيصی علل نارسايی حاد كبد admin

١.هپاتيت A:
چک ANTI HAV- IGM
٢.تست های تشخيصی علل نارسايی حاد كبد هپاتيت B:
چك Anti HBc IgM/HBV profile
٣. هپاتيت D:
چكAnti HDV IgM

ادامه مطلب