نکروتیک

روش درمان زخم بستر چیست؟

روش درمان زخم بستر چیست؟

روش درمان زخم بستر چیست؟ 700 500 admin

در بیمارانی که زخم های متعدد دارند می توان از تشک های ابری و چند لایه و یا تشک های برقی ویژه (پر شده از هوا) استفاده کرد.

read more

آفْت

آفْت admin

یک بیماری شایع در دهان است که ضایعات دردناک نِکروتیک در مخاط دهان، زبان و لثه به بار می‌آورَد. علت آن ناشناخته است ولی ممکن است خودایمنی باشد.

read more