سیستون (cystone)

سیستون (cystone) یک محصول گیاهی ( از طب Ayurvedic; طب کل نگر) به منظور پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری و تشکیل سنگ در مجاری ادراری و همچنین کمک به دفع آن می باشد. ... مطالعه بیشتر