طب جایگزین

رژیم غذای خام چیست ؟

رژیم غذای خام چیست ؟ 719 486 admin

رژیم غذای خام یک تغییر در سبک زندگی است که در آن حداقل 75% غذاهای خورده‌شده خام هستند و از غذاهای فرایندشده یا پخته‌شده استفاده نمی‌شود. پیدایش رژیم غذای خام خاستگاه این رژیم به دوران…

ادامه مطلب