شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی یا BMI چیست ؟

«شاخص جرم بدن» یا BMI ) Body Mass Index ) که در واقع رابطه بین وزن و قد را نشان می‌دهد، یکی از دقیق‌ترین معیارهای علمی است که به یاری آن می‌توانیم بفهمیم که کیلوگرمهای اضافی بدن، چگونه سلامت ما را به خطر می‌اندازند. ... مطالعه بیشتر