سدخونی مغزی شکسته شد!

تا به امروز محققان به دنبال روش هاى عبور از سد خونى مغزى بودند ، ولى به تازگى محققان كانادايى خيال همه را راحت كردند و بدون استفاده از روشى تهاجمى، سد خونى مغزى را براى رسيدن انواع و اقسام داروها به نقاط مختلف مغز شكستند!! ... مطالعه بیشتر