بيمارى دست، پا، دهان

بيمارى دست، پا، دهان

بيمارى دست، پا، دهان admin

♦️ علائم اصلی بیماری که در کودکان، خصوصا کودکان قبل از سن مدرسه ایجاد می شود شامل:
زخمهای دهانی و گلو
تب بالا
راش
تهوع و استفراغ

read more