استفاده از ضد آفتاب

چند نکته مهم در رابطه با استفاده از ضد آفتاب

در هوای ابری هم حتماً باید از ضد آفتاب استفاده شود، چون ابر ها نمی توانند اشعه ی ماورای بنفش راجذب کنند و تقریباً در هوای ابری ۸۰ درصد این اشعه به پوست می رسد پس مثل روزهای آفتابی و حتی دقیق تر از آن باید از ضد آفتاب استفاده شود. ... مطالعه بیشتر