آهن

آتيپيكال_آنتی_سايكوتيک

آتيپيكال_آنتی_سايكوتيک admin

يك ميلی گرم دو بار در روز در روز اول، دو ميلی گرم دوبار در روز در روز دوم، سه ميلی گرم در روز در روز سوم.

ادامه مطلب

درمان آنمی ناشی از کمبود آهن

درمان آنمی ناشی از کمبود آهن admin

آهن تزریقی برای بیماران دچار کمبود آهن  هستند و هم فرم خوراکی را نمی توانند تحمل کنند و یا خونریزی آنها ادامه دارد. (گوارشی) و میزان از دست دادن آهن بر جذب خوراکی پیشی می…

ادامه مطلب

پنج پرسش داروساز پیش از پیشنهاد یک مکمل

پنج پرسش داروساز پیش از پیشنهاد یک مکمل admin

۱. آیا بیمار می تواند ویتامین ها و ماده های معدنی را از غذا تامین کند؟ مدرکی مبنی بر درمان یا پیشگیری از بیماری ها بوسیله مکمل ها وجود ندارد. سازمان FDA نیز به سازندگان…

ادامه مطلب