آسپیرین

پیشگیری از زخم معده ناشی از nsaid در کسی که nsaid مصرف می کند.

پیشگیری از زخم معده ناشی از nsaid در کسی که nsaid مصرف می کند. admin

پیش نیاز: ریسک فاکتورهای ایجاد زخم ناشی از nsaid شامل سابقه زخم معده، سن بالای 65 سال، مصرف چند nsaid، دوز بالای nsaid، مصرف همزمان کورتون یا وارفارین و …

read more