ثبت شکایات

در صورت داشتن هرگونه شکایتی در مورد هر یک از خدمات بهزیستن دارید از طریق فرم زیر آن را به گوش مسولین وبسایت برسانید تا پس از انجام بررسی‌های لازم پاسخ لازم برای شما ارسال شود.