ابزارهای محاسباتی

با کمک این ابزارها اطلاعات مفیدی در مورد خودتان بدست آورید.

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

قد (سانتی متر) وزن (کیلو گرم) شاخص توده بدنی شما: 0 «شاخص جرم بدن» یا…

برو به صفحه ابزار

محاسبه متابولیسم پایه (BMR)

قد (سانتی متر) وزن (کیلو گرم) سن (سال) جنسیت -- انتخاب نوع جنسیت -- مرد…

برو به صفحه ابزار

محاسبه وزن ایده آل

جنسیت مرد زن نوع فریم بدنی کوچک متوسط بزرگ قد (سانتی متر) وزن ایده آل…

برو به صفحه ابزار

محاسبه نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)

دور باسن دور کمر جنسیت مرد زن نسبت دور کمر به دور باسن: 0 به…

برو به صفحه ابزار