Zonisamide زونیسماید

Zonisamide زونیسماید

Zonisamide زونیسماید 150 150 noir

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Zonisamide زونیسماید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان کمکي در تشنج پارشيال در بزرگسالان مبتلا به صرع
بزرگسالان (بالاي 16 سال) : ابتدا با mg 100 خوراکي به صورت يک بار در روز شروع گردد (به مدت 2 هفته) و سپس مي‌ توان آن را به mg 200 در روز به مدت 2 هفته افزايش داد. پس از 2 هفته مي‌ توان دارو را به mg 300 و پس از 2 هفته ديگر به mg 400 در روز افزايش داد.
دارو مي‌ تواند به صورت يک بار در روز و يا دو بار در روز مصرف شود و غذا بر جذب آن بي تأثير است.

تنظيم
دوز:
در بيماران مبتلا به نارسايي کبد و کليه احتياط شود. در صورت امكان افزايش دوز در اين بيماران آهسته تر صورت پذيرد. در 50 > Cl Cr مصرف نشود.

موارد منع مصرف و احتياط:

تداخل دارويي
داروهاي القاءکننده CYP3A4 مي‌ توانند سطح زونيساميد را تغيير دهند.

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
زونيساميد مي‌ تواند سطح BUN و Cr را افزايش دهد.

تداخل دارويي:

عوارض جانبي
اعصاب مرکز ي: عدم تعادل ، بي قرار ي، اضطراب، ضعف، گيجي، افسردگي، اختلال در تمرکز و حافظه، اختلال در صحبت کردن، سرگيجه، خستگي، سردرد، بي خواب ي، عدم هماهنگي، نيستاگموس، پاراستزي، اسکيزوفرني، تشنج، خواب آلودگي، لرزش.
چشم، گوش، حلق، بيني : دوبيني، فارنژيت، رينيت، وزوز گوش.
دستگاه گوارش: درد شکم، بي اشتهايي، يبوست، اسهال، خشکي دهان، سوء هاضمه، اختلال در طعم، استفراغ.
خون: اکيموز.

متابوليک: کاهش وزن.

تنفسي: افزايش سرفه.

پوست: خارش، بثورات جلدي.

ساير عوارض: جراحات تصادفي، علائم شبه آنفلوانزا.

مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد دارو باعث علائم CNS مي‌ گردد. آنتي دوتي براي اين دارو وجود ندارد. بايد بيمار را وادار به استفراغ نمود و يا با لاواژ معده دارو را خارج کرد.

درمان: علامتي و حمايتي صورت گيرد و بيمار به مرکز فوريتهاي مسمومين انتقال داده شود.
دياليز کمک مؤثري به برداشت دارو نمي‌ نمايد.

مکانيسم اثر:

اثر ضدتشنج: مکانيسم اثر دارو شناخته شده نيست، احتمال مي‌ رود بر کانال‌هاي کلسيمي و سديمي مؤثر باشد و از اين طريق غشاء سلول را پايدار نمايد.
همچنين دارو مي‌ تواند نقل و انتقال دوپامين و سروتونين را تسهيل نمايد.

فارماکوکينتيک

جذب: غذا جذب دارو را به تأخير مي‌ اندازد اما بر فراهمي زيستي آن بي اثر است.

پخش: زونيساميد به طور وسيع به اريتروسيت‌ها متصل مي‌ شود و نيز 40% اتصال به پروتئين دارد. اتصال به پروتئين اين دارو تحت تأثير دوزهاي درماني فني توئين، فنوباربيتال يا کاربامازپين نمي‌ باشد.

متابوليسم: توسط سيستم CYP3A4 متابوليزه مي‌ شود. در افرادي که از داروها ي القاءکننده استفاده مي‌ کنند کليرانس دارو افزايش مي‌ يابد.
دفع: عمدتاً توسط کليه دفع مي‌ شود (به صورت داروي اصلي و متابوليت گلوکورونونيد) ، نيمه عمر دفع 63 ساعت مي‌ باشد.

فارماكوكينتيك:

موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: حساسيت به سولفوناميدها و يا دارو.

موارد احتياط: نارسايي کبدي و کليوي، مصرف ساير داروهايي که اختلالات وابسته به گرما ايجاد مي‌ نمايند (مهارکننده‌هاي کربنيک انهيدراز، آنتي کولينرژيک ها) .

اشكال دارويي:
Tablet: 100mg
Capsule: 25, 50, 100mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: سولفوناميد.

طبقه‌بندي درماني: ضد تشنج.

طبقه‌بندي
مصرف در بارداري:
رده C

ملاحظات اختصاصي
1- در صورت بروز بثورات جلدي مصرف دارو قطع شود.
2- بيمار از نظر علائم واکنش‌هاي حساسيتي تحت نظر باشد.
3- از آنجائي که با مصرف دارو کاهش تعريق و افزايش دماي بدن گزارش شده است بخصوص در بيماران زير 17 سال دماي بدن بيمار مانيتور گردد (بخصوص در فصل تابستان) تا از وقوع گرمازدگي و دهيدراسيون جلوگيري شود.
4- قطع يک باره زونيساميد باعث افزايش تعداد تشنجات و يا صرع پايدار خواهد شد. جهت قطع دارو کم کردن تدريجي و کاهش دوز توصيه مي‌ گردد.
5- براي جلوگيري از ايجاد سنگهاي کليوي مقدار مناسبي از مايعات استفاده شود (بخصوص در افرادي که مشکلات زمينه‌اي دارند) .
6- عملکرد کليوي بطور متناوب ارزيابي گردد و در صورت بروز نارسايي کليه و يا افزايش چشمگير سطح Cr و BUN مصرف دارو قطع گردد.

نكات قابل توصيه به بيمار
1- توصيه مي‌ شود بيماران از انجام کارهايي که به هوشياري کامل نياز دارند خودداري نمايند.
2- توصيه مي‌ شود بيماران روزانه حداقل 8-6 ليوان آب مصرف نمايند تا از بروز سنگهاي کليوي پيشگيري شود.
3- در صورت وجود احتمال بارداري سريعاً پزشک در جريان قرار گيرد.
4- توصيه مي‌ شود زناني که در سنين باروري هستند از روش ‌هاي جلوگيري مناسب حين مصرف دارو استفاده نمايند.

مصرف در سالمندان: با احتياط مصرف شود. اين افراد به دوز پايين تري نياز دارند.
مصرف در کودکان: کودکان احتمال بيشتري براي بروز عوارضي چون افزايش دماي بدن و كاهش تعريق دارند و بايد تحت نظر باشند.
ايمني و کارآيي دارو در کودکان زير 16 سال ثابت نشده است.

مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. با احتياط مصرف شود. توصيه مي‌ شود که در صورت عدم قطع دارو، مادر به نوزاد خود شير ندهد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
0
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط