Zinc Oxide زینک اکساید

Zinc Oxide زینک اکساید

Zinc Oxide زینک اکساید 150 150 noir

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Zinc Oxide زینک اکساید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان ادرار سوختگي، اختلالات پوستي مانند اگزما، بُريدگي و خراشيدگي سطحي پوست، محافظت در مقابل آفتاب‌سوختگي.
بر حسب نياز مصرف مي‌شود.

اشكال دارويي:
Ointment: 20%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مرطوب‌کننده.

طبقه‌بندي درماني: قابض و محافظ پوست.

طبقه‌بندي
مصرف در بارداري:
رده B

نکات قابل توصيه به بيمار
1- از مصرف اين دارو در چشم خودداري کنيد.
2- از مصرف طولاني‌مدت اين دارو اجتناب نماييد.
3- در صورت عميق بودن زخم يا سوختگي شديد به پزشک مراجعه کنيد.
4- در صورت تداوم ناراحتي پوستي و يا بروز بثورات پوستي يا کهير، از ادامه مصرف دارو خودداري کنيد.
5- دارو را در ظروف نفوذناپذير و در دماي کمتر از 30 درجه نگه داريد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
0
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط