Login

Register

Login

Register

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل)

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل)

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

اختلال نغوظ در آقایان (عدم تایید FDA)
۵٫۴ میلی گرم ۳ بار در روز و در صورت بروز عوارض دارویی دوز دارو باید نصف شده و به تدریج بر میزان دوز افزوده شود.

مکانیسم اثر
یوهیمبین از طریق بلوک گیرنده های ۲? آدرنژیک پیش سیناسپی در مرکز ، باعث افزایش آزادسازی نوراپی نفرین می‌ شود. این اثر احتمالاً در بافت Corporeal نیز صورت می‌ گیرد.
دارو تمایل متوسط نیز به گیرنده‌های SHT1 و SHT2B و D2 دارد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
همراه با داروهای ضد افسردگی، فنوتیازین‌ها نباید استفاده گردد.

تداخل دارویی:

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: اضطراب، عصبانیت، تحریک پذیری، لرزش، سرگیجه، سردرد، مانیا.

قلبی – عروقی : افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون.

تنفسی: برونکواسپاسم.

پوست: گر گرفتگی.

سایر عوارض: سندرم شبه لوپوس.

مسمومیت و درمان
دوز ۳۰-۲۰ میلی گرم در روز باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون، حملات پانیک و توهم می‌ شود. سایر علائم احتمالی عبارتست از: پاراستزی، عدم هماهنگی حرکتی، لنگیدن و مرگ ناشی از فلج تنفسی. در صورت مسمومیت بیمار باید سریعا به مرکز درمانی انتقال داده شود .

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: جذب دارو سریع است.

پخش: دارو سریعا در بدن پخش می‌ یابد.

متابولیسم: دارو در کبد و کلیه متابولیزه می‌ گردد.
دفع: دفع اصلی دارو از کلیه متابولیزه می‌ گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو، بیماری‌های کبدی و کلیوی.

موارد احتیاط : سالمندان، سابقه اختلالات روانی، زخم معده یا اثنی عشر.

اشکال دارویی:
Tablet: 2, 5.4mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بلوک کننده.

طبقه‌بندی درمانی: ضد ناتوانی جنسی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
اطلاعات موجود نیست.

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو باید بر اساس دوز توصیه شده استفاده گردد.
۲- شروع اثر دارو ۳-۲ هفته زمان لازم دارد.
۳- به دلیل خاصیت آنتی دیورتیک دارو، مایعات دریافتی و دفعی بیمار باید مورد بررسی قرار گیرد.

نکات قابل توصیه به بیمار
از تغییر وضعیت ناگهانی باید خودداری شود.
بروز هرگونه حالات عصبانیت و اضطراب شدید باید به اطلاع بیمار رسانده شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط