Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل)

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل)

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Yohimbine Hcl یوهیمبین (پاورگل)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

اختلال نغوظ در آقایان (عدم تایید FDA)
۵٫۴ میلی گرم ۳ بار در روز و در صورت بروز عوارض دارویی دوز دارو باید نصف شده و به تدریج بر میزان دوز افزوده شود.

مکانیسم اثر
یوهیمبین از طریق بلوک گیرنده های ۲? آدرنژیک پیش سیناسپی در مرکز ، باعث افزایش آزادسازی نوراپی نفرین می‌ شود. این اثر احتمالاً در بافت Corporeal نیز صورت می‌ گیرد.
دارو تمایل متوسط نیز به گیرنده‌های SHT1 و SHT2B و D2 دارد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
همراه با داروهای ضد افسردگی، فنوتیازین‌ها نباید استفاده گردد.

تداخل دارویی:

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: اضطراب، عصبانیت، تحریک پذیری، لرزش، سرگیجه، سردرد، مانیا.

قلبی – عروقی : افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون.

تنفسی: برونکواسپاسم.

پوست: گر گرفتگی.

سایر عوارض: سندرم شبه لوپوس.

مسمومیت و درمان
دوز ۳۰-۲۰ میلی گرم در روز باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون، حملات پانیک و توهم می‌ شود. سایر علائم احتمالی عبارتست از: پاراستزی، عدم هماهنگی حرکتی، لنگیدن و مرگ ناشی از فلج تنفسی. در صورت مسمومیت بیمار باید سریعا به مرکز درمانی انتقال داده شود .

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: جذب دارو سریع است.

پخش: دارو سریعا در بدن پخش می‌ یابد.

متابولیسم: دارو در کبد و کلیه متابولیزه می‌ گردد.
دفع: دفع اصلی دارو از کلیه متابولیزه می‌ گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو، بیماری‌های کبدی و کلیوی.

موارد احتیاط : سالمندان، سابقه اختلالات روانی، زخم معده یا اثنی عشر.

اشکال دارویی:
Tablet: 2, 5.4mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بلوک کننده.

طبقه‌بندی درمانی: ضد ناتوانی جنسی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
اطلاعات موجود نیست.

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو باید بر اساس دوز توصیه شده استفاده گردد.
۲- شروع اثر دارو ۳-۲ هفته زمان لازم دارد.
۳- به دلیل خاصیت آنتی دیورتیک دارو، مایعات دریافتی و دفعی بیمار باید مورد بررسی قرار گیرد.

نکات قابل توصیه به بیمار
از تغییر وضعیت ناگهانی باید خودداری شود.
بروز هرگونه حالات عصبانیت و اضطراب شدید باید به اطلاع بیمار رسانده شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط