Login

Register

Login

Register

Yellow Fever Vaccine واکسن تب زرد

Yellow Fever Vaccine واکسن تب زرد

Yellow Fever Vaccine واکسن تب زرد 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Yellow Fever Vaccine واکسن تب زرد

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این فرآورده به منظور ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس تب زرد برای مسافرانی که قصد عزیمت به مناطق آندمیک را دارند مصرف می شود. تکرار واکسیناسیون هر ۱۰ سال یک بار برای مسافرین دایمی ضروری است.

موارد منع مصرف و احتیاط:
بارداری ،حساسیت نسبت به واکسن یا تخم مرغ یا پروتیین های جنین جوجه و هر نوع نقص سیستم ایمنی (مادرزادی یا اکتسابی) از موارد منع مصرف این واکسن می باشند.

عوارض جانبی:
تب و ناخوشی (۷-۱۴ روز بعد از واکسیناسیون) ،سردرد و درد عضلانی جزء عوارض شایع می باشد.

هشدار:
بارداری ،حساسیت نسبت به واکسن یا تخم مرغ یا پروتیین های جنین جوجه و هر نوع نقص سیستم ایمنی (مادرزادی یا اکتسابی) از موارد منع مصرف این واکسن می باشند.

تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان واکسن های وبا و تب زرد،پاسخ ایمنی به هر کدام از واکسنها کاهش می یابد. بنابراین بین تزریق این دو واکسن باید حداقل ۳ هفته یا بیشتر فاصله انداخت. واکسیناسیون همزمان با واکسن های تب زرد و هپاتیت ممکن است میزان پادتن مورد انتظار از واکسن تب زرد کاهش یابد.بنابراین بین تزریق این دو واکسن بایدحداقل ۱ هفته فاصله انداخت.
بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی ،گلوکوکورتیکوییدها یا پرتودرمانی ممکن است بیمار را به عفونت منتشر مستعد سازد یا موجب بروز یک پاسخ ناکافی گردد،بطوری که این افراد علیرغم واکسیناسیون ،مصون نخواهند شد.

مکانیسم اثر:
واکسن تب زرد حاوی ویروس های زنده ضعیف شده است که از کشت سویه ۱۷D ویروس در جنین جوجه زنده بدست می آید.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ تا ۸ هفته بعد از تزریق واکسن تب زرد از انتقال خون یا پلاسما خودداری شود.
۲٫ به افراد واکسینه شده توصیه شود تا خود را از نیش پشه ها حفظ کنند.
۳٫ واکسن را در هنگام حمل و نقل باید در ظروف حاوی یخ خشک نگهداری نمود. واکسن را نباید مصرف کرد مگر اینکه ظرف حمل آن در هنگام تحویل حاوی یخ خشک باشد. واکسن را باید در ۳۰- تا ۵ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. واکسن های استفاده نشده و ظروف مربوطه را باید به مدت یک ساعت استریل کرده و سپس دور ریخت. زمان نگهداری این واکسن ۱۲ ماه است.
۴٫ برای رقیق کردن واکسن فقط باید از محلول همراه واکسن استفاده کرد. محلول رقیق کننده را باید به کمک یک سرنگ به آهستگی داخل ویال واکسن وارد کرد. ۱-۲ دقیقه آن را باید به همان حالت رها و بعد با دقت بصورت چرخشی مخلوط کرد تا سوسپانسیون به شکل یکسان درآید. بدلیل ایجاد کف ،باید از هم زدن شدید واکسن اجتناب کرد. بعد از آماده سازی واکسن تب زرد کمرنگ می شود. واکسن آماده شده را بلافاصله باید تزریق کرد و در صورت عدم مصرف بعد از ۶۰ دقیقه باید آن را دور ریخت.

فارماکوکینتیک:
شروع مصونیت از ۷-۱۰ روز بعد از واکسیناسیون و مدت ابقای آن بیش از ۱۰ سال می باشد.

اشکال دارویی:
Powder for Injection in single dose vials

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط