Login

Register

Login

Register

Vitamin D ویتامین د

Vitamin D ویتامین د

Vitamin D ویتامین د 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Vitamin D ویتامین د

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

کلسیتریول برای پیشگیری و درمان راشی تیسم و درمان کمی کلسیم خون همراه با کم کاری پاراتیرویید مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در زیادی کلسیم خون یا ویتامین D و استیودیستروفی کلیوی همراه با زیادی فسفات خون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
با مصرف مقادیر بیش از حد این ویتامین ،بی اشتهایی ،تهوع و استفراغ ،اسهال ،کاهش وزن تکرر ادرار،تعریق ،سردرد،تشنگی ،سرگیجه و افزایش غلظت کلسیم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

هشدار:
این دارو در زیادی کلسیم خون یا ویتامین D و استیودیستروفی کلیوی همراه با زیادی فسفات خون نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای آنتی اسید حاوی منیزیم با کلسیتریول ممکن است منجر به زیادی منیزیم خون ،به ویژه در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی گردد. مصرف همزمان کلسیتریول با مقادیر زیاد فرآورده های حاوی کلسیم یا مدرهای تیازیدی ممکن است خطر زیادی کلسیم خون را افزایش دهد. مصرف همزمان سایر مشتقات ویتامین D با این دارو ممکن است باعث بروز مسمومیت گردد.

مکانیسم اثر:
این ویتامین به سهولت از ابتدا یا انتهای روده کوچک جذب می شود.نیمه عمر پلاسمایی کلسیتریول از راه خوراکی ۶۲ ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی ،از راه خوراکی تقریبا ۶۳ ساعت است. طول اثر کلستیرول ۵-۳ روز است. این ویتامین از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫خطر بروز مسمومیت با مصرف طولانی مدت مقادیر زیاد این ویتامین، وجود دارد.
۲٫از مصرف همزمان داروهای ضد اسید حاوی منیزیم با این دارو باید خودداری شود.
۳٫در صورت مصرف این دارو به عنوان افزاینده کلسیم خون ،به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.
۴٫از آنجایی که کمبود ویتامین D به تنهایی شایع نیست، معمولا ترکیبی از چند ویتامین تجویز می شود.

اشکال دارویی:
Capsule:0.25 mcg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط