Vitamin D ویتامین د

Vitamin D ویتامین د

Vitamin D ویتامین د 150 150 noir

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Vitamin D ویتامین د

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

كلسيتريول براي پيشگيري و درمان راشي تيسم و درمان كمي كلسيم خون همراه با كم كاري پاراتيروييد مصرف مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در زيادي كلسيم خون يا ويتامين D و استيوديستروفي كليوي همراه با زيادي فسفات خون نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي:
با مصرف مقادير بيش از حد اين ويتامين ،بي اشتهايي ،تهوع و استفراغ ،اسهال ،كاهش وزن تكرر ادرار،تعريق ،سردرد،تشنگي ،سرگيجه و افزايش غلظت كلسيم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

هشدار:
اين دارو در زيادي كلسيم خون يا ويتامين D و استيوديستروفي كليوي همراه با زيادي فسفات خون نبايد مصرف شود.

تداخل دارويي:
مصرف همزمان داروهاي آنتي اسيد حاوي منيزيم با كلسيتريول ممكن است منجر به زيادي منيزيم خون ،به ويژه در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي گردد. مصرف همزمان كلسيتريول با مقادير زياد فرآورده هاي حاوي كلسيم يا مدرهاي تيازيدي ممكن است خطر زيادي كلسيم خون را افزايش دهد. مصرف همزمان ساير مشتقات ويتامين D با اين دارو ممكن است باعث بروز مسموميت گردد.

مکانيسم اثر:
اين ويتامين به سهولت از ابتدا يا انتهاي روده كوچك جذب مي شود.نيمه عمر پلاسمايي كلسيتريول از راه خوراكي 62 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت سرمي ،از راه خوراكي تقريبا 63 ساعت است. طول اثر كلستيرول 5-3 روز است. اين ويتامين از راه صفرا و كليه دفع مي شود.

نکات قابل توصيه به بيمار:
1.خطر بروز مسموميت با مصرف طولاني مدت مقادير زياد اين ويتامين، وجود دارد.
2.از مصرف همزمان داروهاي ضد اسيد حاوي منيزيم با اين دارو بايد خودداري شود.
3.در صورت مصرف اين دارو به عنوان افزاينده كلسيم خون ،به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.
4.از آنجايي كه كمبود ويتامين D به تنهايي شايع نيست، معمولا تركيبي از چند ويتامين تجويز مي شود.

اشكال دارويي:
Capsule:0.25 mcg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
0
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط