Login

Register

Login

Register

Vitamin B Complex ویتامین ب کمپلکس

Vitamin B Complex ویتامین ب کمپلکس

Vitamin B Complex ویتامین ب کمپلکس 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Vitamin B Complex ویتامین ب کمپلکس

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

کمبود ویتامینهای B، تخلیه شدید این ویتامینها به علت جذب ناقص آنها از دستگاه گوارش، داروی کمکی همراه با آنتی بیوتیکهای وسیع‌الطیف، مکمل غذایی سالمندان.
بزرگسالان: به منظور پیشگیری ۳-۱ قرص، یا ۱۵-۵ میلی لیتر شربت در روز و برای درمان ۳-۲ قرص (از نوع قوی) در روز مصرف می‌شود. برای انفوزیون، مقدار ۲-۱ میلی لیتر همراه هر لیتر دکستروز پنج یا ۱۰ درصد مصرف می‌شود.
در فقدان حاد ویتامین یا اختلال جذب، مقدار دو میلی لیتر ۲-۱ بار در روز تزریق عضلانی یا وریدی می‌شود.
کودکان: به منظور پیشگیری ۱۵-۵ میلی لیتر از شربت و برای درمان ۳-۱ قرص در روز مصرف می‌شود.
شیرخواران: به منظور پیشگیری ۱۰ قطره در روز و برای درمان ۲۰ قطره در روز مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر
ویتامینهای B محلول در آب هستند و به عنوان کوآنزیم در متابولیسم کربوهیدراتها ، ‌پروتئینها، ‌و اسیدهای چرب فعالیت می‌کنند.

مکانیسم اثر:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف : حساسیت به هر یک از ترکیبات دارو.

موارد احتیاط: تزریق مکرر ویتامین B1 یا B2 (زیرا ممکن است به بروز شوک آنافیلاکتیک منجر شود، ‌که در این صورت اقدامات فوری، مانند تزریق کورتیکواستروئید و داروهای ضد هیستامین، لازم است) .

فارماکوکینتیک:

عوارض جانبی

پوست: برافروختگی عمومی، بثورات جلدی و خارش.

موضعی: حساس شدن و سفتی محل تزریق.

اشکال دارویی:
Injection: (Vit.B1 10 mg+Vit.B2 4mg+Vit.B6 4mg+Dexpanthenol 6 mg + Nicotinamide 40 mg) /2ml
Injection: (Vit.B1 100mg+Vit.B6 100mg+Vit.B12 1000mcg) /3ml

اطلاعات دیگر:

طبقه بندی فارماکولوژیک: ویتامین.

طبقه‌‌ بندی درمانی: ویتامین.
طبقه‌ بندی
مصرف در بارداری: رده C

ملاحظات اختصاصی
۱- از آنجا که تزریق این دارو موجب شوک آنافیلاکتیک و مرگ شده است، انجام آزمون داخل پوستی قبل از تجویز مقادیر کامل درمانی دارو توصیه می‌شود.
۲- قبل از تجویز این دارو، وضعیت خونسازی بیمار ارزیابی شود.
۳- افزایش مصرف کربوهیدراتها بدون مصرف کافی ویتامین B کمپلکس ممکن است موحب فقدان حاد و سریع ویتامین شود.
۴- محلول تزریقی ویتامین B کمپلکس به صورت وریدی یا عضلانی تزریق می‌ شود، ‌ولی تزریق عضلانی آن ترجیح داده می شود.
۵- باید تداخل دارویی ویتامین B کمپلکس با سایر داروهایی که بیمار مصرف می‌کند، ‌بررسی شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- برای جلوگیری از عود بیماری، در طی درمان، ‌از رژیم غذایی مناسبی استفاده کنید.
۲- در صورت وجود رسوب در آمپول، از مصرف آن خودداری کنید.
۳- آمپول و شربت را دور از نور نگهداری کنید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط