Login

Register

Login

Register

Varicella Vaccine واکسن آبله مرغان

Varicella Vaccine واکسن آبله مرغان

Varicella Vaccine واکسن آبله مرغان 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Varicella Vaccine واکسن آبله مرغان

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه آبله مرغان برای افرادی (از ۱۲ ماهگی به بعد) مصرف می شود،که یا خطر ابتلای آنها به بیماری زیاد است یا به مقدار زیاد مستعد هرگونه عارضه ناشی از آبله مرغان هستند.

موارد منع مصرف و احتیاط:
بارداری ،حساسیت نسبت به یکی از اجزا واکسن (مثل ژلاتین) ،سابقه واکنش آنافیلاکتویید نسبت به نیومایسین ،بیماران مبتلا به هر نوع سرطان بدخیم مغز استخوان و سیستم لنفاوی ،مصرف همزمان داروهای کاهنده سیستم ایمنی ،نقص اولیه یا اکتسابی سیستم ایمنی ،سل فعال درمان نشده ،سابقه فامیلی نقص ایمنی ژنتیکی و هر گونه بیماری حاد و بیماریهای عفونی همراه با تب از موارد منع مصرف این واکسن می باشند.

عوارض جانبی:
درد،خارش ،تورم ،قرمزی ،هماتوم و سفتی در محل تزریق واکسن ،جوشهایی شبیه بیماری طبیعی از عوارض جانبی این فرآورده می باشند.

هشدار:
بارداری ،حساسیت نسبت به یکی از اجزا واکسن (مثل ژلاتین) ،سابقه واکنش آنافیلاکتویید نسبت به نیومایسین ،بیماران مبتلا به هر نوع سرطان بدخیم مغز استخوان و سیستم لنفاوی ،مصرف همزمان داروهای کاهنده سیستم ایمنی ،نقص اولیه یا اکتسابی سیستم ایمنی ،سل فعال درمان نشده ،سابقه فامیلی نقص ایمنی ژنتیکی و هر گونه بیماری حاد و بیماریهای عفونی همراه با تب از موارد منع مصرف این واکسن می باشند.

تداخل دارویی:
بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی یا گلوکوکورتیکوییدها در مقایسه با افراد سالم حساسیت بیشتری به ابتلا و عفونت دارند. در این بیماران واکسیناسیون با ویروس زنده ضعیف شده منجر به بروز جوشهای جلدی و بیماری منتشر می شود.
واکسیناسیون باید حداقل ۵ ماه بعد از انتقال خون یا پلاسما،تجویز ایمنوگلوبولینها یا ایمنوگلوبولین ضدآبله مرغان انجام گردد. همچنین تا ۲ ماه بعد از واکسیناسیون از تزریق ایمنوگلوبولین ها مخصوصا ایمنوگلوبولین ضدآبله مرغان خودداری شود،مگر فواید استفاده از ایمنوگلوبولینها بر واکسیناسیون برتری داشته باشد.
بدلیل بروز سندرم Reye’s هنگام مصرف سالیسیلاتها در بیماران مبتلا به آبله مرغان ،کلیه افراد واکسینه شده تا ۶ ماه بعد از واکسیناسیون نباید داروهای سالیسیلاتی را مصرف کنند.

مکانیسم اثر:
واکسن آبله مرغان حاوی ویروس های زنده ضعیف شده Varicella از سویه Oka/Merck می باشد. این واکسن بخوبی تحمل می شود و در مقابل عفونت طبیعی آبله مرغان مصونیت ایجاد می کند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ بدلیل احتمال انتقال بیماری ،افراد واکسینه شده باید از تماس نزدیک با افراد مستعد (نوزادان ،زنان باردار و بیماران مبتلا به نقص ایمنی) پرهیز نمایند.
۲٫ افراد دارای سابقه فامیلی بیماری مادرزادی یا اکتسابی نقص ایمنی نباید واکسینه شوند،مگر اینکه کارآیی سیستم ایمنی فرد اثبات شود.
۳٫ در هنگام حمل و نقل باید دردمای ۲۰- درجه سانتیگراد یا سردتر نگهداری شود. قبل از آماده سازی و به منظور حفظ کامل قدرت اثر، واکسن آبله مرغان را باید در یک فریزر بدون برفک در درجه حرارت ۱۵- درجه سانتیگراد یا سردتر نگهداری کرد. محلول رقیق کننده واکسن را باید در درجه حرارت اتاق یا یخچال نگهداری کرد. قبل از آماده سازی نیز واکسن باید بدور از نور نگهداری شود.
۴٫ برای آماده سازی واکسن ابتدا ۰/۷ میلی لیتر از محلول رقیق کننده به کمک یک سرنگ باید به پودر لیوفیلیزه واکسن اضافه کرد و به آرامی هم زده شود تا واکسن بطور کامل حل گردد. واکسن آماده شده شفاف ،بیرنگ تا زردکمرنگ می باشد. تمامی محتوی ویال راباید با استفاده از یک سرنگ خارج کرد.پس از تعویض سوزن سرنگ تمامی واکسن (در حدود ۰/۵ میلی لیتر) را باید تزریق کرد.
به منظور جلوگیری از کاهش قدرت اثر،واکسن آماده شده را بلافاصله باید تزریق کرد و در صورت عدم مصرف بعد از ۳۰ دقیقه واکسن را باید دور ریخت. برای رقیق کردن واکسن فقط از محلول همراه واکسن استفاده شود. از انجماد واکسن آماده شده باید جلوگیری کرد.

اشکال دارویی:
Powder for Injection in single dose vials

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط