Login

Register

Login

Register

Urokinase اوروکیناز

Urokinase اوروکیناز

Urokinase اوروکیناز 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Urokinase اوروکیناز

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

اوروکیناز در شانتهای شریانی وریدی لخته ای و کانولهای وریدی ،ترومبولیز در چشم ،ترومبوزوریدهای عمقی ،آمبولی ریوی و انسداد عروق محیطی مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
اوروکیناز در موارد زیر نباید مصرف شود:
آنوریسم شکافنده یا موارد مشکوک به آن ،خونریزی فعال ،تومور مغزی ،صدمات عروق مغزی یا سابقه آن ،جراحی اعصاب درون جمجمه ای یا داخل نخاعی طی دو ماه قبل از شروع درمان ،جراحی اخیر قفسه سینه ،ضربه اخیر به سیستم اعصاب مرکزی ،زیادی شدید و غیر قابل کنترل فشار خون و واکنش های آلرژیک شدید یا آنافیلاکسی به اوروکیناز،نقص انعقادی ،اغماء،وجود نشانه های اخیر قرحه گوارشی ،خونریزی شدید واژن ،التهاب حاد لوزالمعده و عیب شدید کار کبد.

هشدار:
اوروکیناز در موارد زیر نباید مصرف شود:
آنوریسم شکافنده یا موارد مشکوک به آن ،خونریزی فعال ،تومور مغزی ،صدمات عروق مغزی یا سابقه آن ،جراحی اعصاب درون جمجمه ای یا داخل نخاعی طی دو ماه قبل از شروع درمان ،جراحی اخیر قفسه سینه ،ضربه اخیر به سیستم اعصاب مرکزی ،زیادی شدید و غیر قابل کنترل فشار خون و واکنش های آلرژیک شدید یا آنافیلاکسی به اوروکیناز،نقص انعقادی ،اغماء،وجود نشانه های اخیر قرحه گوارشی ،خونریزی شدید واژن ،التهاب حاد لوزالمعده و عیب شدید کار کبد.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای ضدانعقاد خوراکی یا هپارین با اوروکیناز،به علت افزایش خطر خونریزی بطور کلی توصیه نمی شود. در صورت مصرف همزمان داروهای ضدانحلال فیبرین ،مانند اسید ترانکسامیک و آپروتینین با اوروکیناز،اثر ترومبولیتیک این دارو و اثر ضدانحلال فیبرین از بین می رود. مصرف داروهای ضددرد و ضدالتهاب غیر استروییدی ،بخصوص ایندومتاسین و اسیداستیل سالیسیلیک همزمان با اوروکیناز، ممکن است سبب افزایش خطر بروز خونریزی شدید شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫تکمیل دوره درمان همراه با استراحت کامل و رعایت کلیه دستورات پزشک ،به منظور به حداقل رساندن خونریزی ضروری است.
۲٫محلول تزریقی اوروکیناز باید بلافاصله قبل از مصرف تهیه شود، زیرا فرآورده فاقد هرگونه ماده محافظ است .باقیمانده مصرف نشده محلول نیز باید دور ریخته شود.
بزرگسالان: در درمان آمبولی ریوی یا ترومبوز وریدی حاد،ابتدا IU/kg 4400 طی ۱۰ دقیقه انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار IU/kg/hr 4400 برای ۱۲ساعت (در آمبولی ریوی) و یا ۲۴-۱۲ ساعت (در ترومبوز وریدهای عمقی) مصرف می شود. در ترومبوز شریان کرونر مقدار ۶۰۰۰ IU از طریق کاتتر تزریق می شود. برای تمیز کردن کاتتروریدی پس از خروج کاتتر از ورید با محلول حاوی ۵۰۰۰ IU/ml پر می شود. برای مصرف در چشم ۵۰۰۰ IU از دارو در ۲ میلی لیتر محلول کلرور سدیم ۰/۰۹% تزریقی بکار می رود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر اوروکیناز تا ۲۰ دقیقه است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر برقراری مجدد پرفوزیون عضله قلب ،۲۰ دقیقه تا ۲ ساعت (متوسط ۴۵ دقیقه) پس از شروع درمان وریدی است. اثر دارو چند ساعت پس از قطع مصرف از بین می رود. طی ۴ ساعت پس از قطع درمان ،زمان ترومبین معمولا به کمتر از دو برابر میزان طبیعی خود می رسد. با وجود این ،زمان پروترومبین ،بندرت ممکن است برای مدت ۲۴-۱۲ ساعت پس از توقف درمان همچنان طولانی باشد.

اشکال دارویی:
For Injection:250,000 IU, 750,000 IU

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط