Login

Register

Login

Register

Tuberculin PPD توبرکولین

Tuberculin PPD توبرکولین

Tuberculin PPD توبرکولین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tuberculin PPD توبرکولین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

در آزمایش مانتو برای تشخیص عفونت سل مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
برای افرادی که مثبت بودن آزمون توبرکولین در آنها محرز باشد،این فرآورده نباید استفاده شود.

عوارض جانبی:
در افراد با حساسیت زیاد،واکنشهای مثبت شدید مثل بروز تاول ،زخم یا نکروز در محل زخم ظاهرمی شود.کمپرس سرما و مصرف استروییدهای موضعی ممکن است باعث درمان علامتی شوند. اسکار در محل زخم این افراد بوجود می آید.

هشدار:
برای افرادی که مثبت بودن آزمون توبرکولین در آنها محرز باشد،این فرآورده نباید استفاده شود.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی محصولات رشد باسیل سل Mycobacterium tuberculosis می باشد که هرگاه داخل جلدی تزریق شوند،واکنش حساسیتی بصورت سفتی و قرمزی در افراد حساس نمایان می شود. واکنش مثبت نشان دهنده سابقه عفونت سل یا سابقه واکسیناسیون بر علیه باسیل سل می باشد.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ هنگام آزمایش افراد مبتلا به سل فعال احتیاط لازم بعمل آید.
۲٫ واکنش مثبت الزاما نشان دهنده بیماری فعال نیست. اعمال تشخیصی دیگر مثل عکسبرداری از قفسه سینه ،آزمایشات باکتریولوژیک خلط برای اثبات تشخیص ضروری است.

اشکال دارویی:
Injection:in 5 tuberculin units per 0.1ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط