Login

Register

Login

Register

Tropicamide تروپیکامید (میدراکس)

Tropicamide تروپیکامید (میدراکس)

Tropicamide تروپیکامید (میدراکس) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tropicamide تروپیکامید (میدراکس)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) ‌ برای ایجاد فلج جسم مژگانی و اندازه گیری خطاهای انکساری.

بزرگسالان و کودکان: ۲-۱ قطره از محلول ۰٫۵ درصد در داخل چشم چکانده شده و هر پنج دقیقه یک بار تکرار می‌شود.
ب) معاینات ته چشم.

بزرگسالان و کودکان: ۲-۱ قطره از محلول ۰٫۵ درصد یا یک درصد، ۲۰-۱۵ دقیقه قبل از معاینه در هر چشم چکانده می‌شود.

مکانیسم اثر
اثر گشادکننده مردمک چشم :‌ اثر ضد کولینرژیک این دارو پاسخ عضله اسفنکتر عنبیه و عضله تطابقی جسم مژگانی را نسبت به تحریک ناشی از استیل کولین مسدود می‌کند و در نتیجه ، موجب گشادی مردمک (میدریاز) و فلج تطابق (سیکلوپلژی) می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: آتاکسی، اختلالات رفتاری در کودکان.

پوست: خشکی، برافروختگی.
حلق، بینی:‌ خشکی بینی و گلو.
چشم:‌ احساس گزش گذرا ، افزایش فشار داخل چشم، تاری دید، ترس از نور.

سایر عوارض: تب.

توجه: در صورت بروز اختلالات رفتاری، باید مصرف دارو قطع شود.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: خشکی و برافروختگی پوست، خشکی دهان، گشاد شدن مردمکها، دلیریوم، توهم، تاکیکاردی، کاهش صداهای روده ای.

درمان: در صورت بلع تصادفی دارو، واداشتن بیمار به استفراغ یا تجویز ذغال فعال از جذب دارو جلوگیری می‌کند . برای خنثی کردن فعالیت ضد کولینرژیک تروپیکامید در مسمومیت شدید از فیزوستیگمین و برای درمان تاکی آریتمی علامتی که به فیزوستیگمین پاسخ نمی‌ دهد از پروپرانولول استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: اوج اثر دارو معمولاً طی ۴۰-۲۰ دقیقه حاصل می‌شود.
پخش،
متابولیسم: مشخص نیست.
دفع: اثرات فلج کننده جسم مژگانی و گشاد کننده مردمک چشم معمولاً طی ۶ ساعت از بین می‌رود.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: ‌گلوکوم با زاویه بسته، حساسیت مفرط به هر یک از اجزای این فرآورده.

موارد احتیاط: بیمارانی که در آنها ممکن است فشار داخل چشم افزایش یابد، کودکان (خطر بروز اثرات قلبی ـ‌ عروقی و سیستم اعصاب مرکزی در کودکان افزایش می‌یابد) .

اشکال دارویی:
Drop: 0.5%, 10ml
Solution: 1%, 10ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد کولینرژیک.

طبقه‌بندی درمانی: فلج کننده جسم مژگانی ، گشادکننده مردمک چشم.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
طول اثر فلج کننده جسم مژگانی این دارو کوتاه است، اما اثر گشاد کننده مردمک چشم بیش از اثر فلج کننده جسم مژگانی طول می‌کشد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ چشمها را از نور زیاد محافظت کنید.
۲ـ‌ قبل از مصرف فرآورده دیگر چشمی، پنج دقیقه صبر کنید.

مصرف در سالمندان: برای اجتناب از برانگیختن گلوکوم با زاویه بسته تشخیص داده نشده، این دارو در بیماران سالمند باید با احتیاط تجویز شود.

مصرف در کودکان: نوزادان و کودکان کم سن ممکن است نسبت به اختلالات CNS ناشی از جذب سیستمیک دارو حساس باشند. واکنشهای سایکوتیک، اختلالات رفتاری و کلاپس قلبی ـ‌ ریوی در کودکان گزارش شده است.

مصرف در شیردهی: هیچ گونه اطلاعی در مورد مصرف این دارو در دوران شیردهی موجود نیست و با این وجود، به دلیل اثرات بالقوه تروپیکامید برCNS و دستگاه قلبی ـ‌ ریوی در شیرخواران ، این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط