Login

Register

Login

Register

Triple Sulfa تریپل سولفا

Triple Sulfa تریپل سولفا

Triple Sulfa تریپل سولفا 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Triple Sulfa تریپل سولفا

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان التهاب فرجی: مهبلی ناشی از کاندیداآلبیکانس، تریکوموناس واژینالیس یا گاردنلاواژینالیس (هموفیلوس واژینالیس) یا رفع نشانه‌های ناشی از این بیماریها.

توجه:‌ شواهد کافی در مورد کارآیی این فرآورده وجود ندارد.
کرم واژینال
بزرگسالان: از راه مهبل، یک اپلیکاتور (تقریباً ۵-۴ گرم) دو بار در روز، قبل از خواب و بعد از بیداری، به مدت ۶-۴ روز مصرف می‌شود. بعد از آن، مقدار مصرف ممکن است تا اپلیکاتور دو بار در روز کاهش داده شود.
کودکان:‌ مقدار مصرف تعیین نشده است.
قرص واژینال
بزرگسالان: از راه مهبل، یک قرص دو بار در روز، صبح پس از بیدار شدن و شب قبل از خواب، به مدت ۱۰ روز مصرف می‌شود. در صورت لزوم، این مقدار ممکن است تکرار شود.
کودکان:‌ مقدار مصرف تعیین نشده است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی

موضعی:‌ حساسیت مفرط (خارش ، سوزش، بثورات پوستی، قرمزی، تورم، یا سایر علائم تحریک که قبل از درمان وجود نداشته است) ، بثورات پوستی یا تحریک آلت تناسلی همسر.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: از مخاط مهبل جذب می‌شود.

متابولیسم: در کبد متابولیزه می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد احتیاط: کمبود گلوکز ـ ۶ ـ‌ فسفات دهیدروژناز (G6PD) (کم خونی همولیتیک ممکن است بروز کند) ، عیب کار کبد (سولفونامیدها در کبد متابولیزه می‌شوند؛ این داروها در شیرخواران ممکن است موجب بروز زیادی بیلی روبین خون شوند) ، پورفیری (این دارو ممکن است سبب بروز حملات حاد پورفیری شود) ، اختلال عملکرد کلیه، حساسیت به سولفونامیدها، فوروزماید، دیورتیک‌های تیازیدی، سولفونیل اوره‌ها و مهارکننده‌های کربونیک ان هیدراز.

اشکال دارویی:
Cream Vaginal: Sulfathiazole 3.42 %+Sulfacetamide 2.86 %+Sulfabenzamide 3.7%
Tablet Vaginal: Sulfathiazole 172.5 mg+Sulfacetamide 143.75 mg+Sulfabenzamide 184 mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: سولفونامید.

طبقه‌بندی درمانی: سولفونامید (مهبلی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
۱ـ در صورت بروز مسمومیت موضعی یا سیستمیک یا حساسیت مفرط، باید مصرف دارو قطع شود.
۲ـ‌ بیمارانی که نسبت به یکی از سولفونامیدها عدم تحمل نشان می‌دهند، ممکن است سایر سولفونامیدها را نیز تحمل نکنند.
۳ـ بیمارانی که نسبت به فوروزماید، مدرهای تیازیدی، سولفونیل اوره‌ها یا مهارکننده‌های کربونیک انهیدراز حساسیت نشان می‌دهند، ممکن است نسبت به سولفونامیدها نیز حساس باشند.
۴ـ‌ مصرف سولفونامیدهای موضعی ممکن است موجب بروز حساسیت شود که با مصرف بعدی سولفونامیدهای موضعی یا سیستمیک به بروز واکنشهای حساسیت مفرط منجر می‌شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ در صورت بارداری، قبل از استفاده از اپلیکاتور با پزشک مشورت کنید.
۲ـ‌ دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی کامل کنید.
۳ـ‌ در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید، ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک باشد، از مصرف آن خودداری نمایید.
۴ـ‌ در صورتی که پس از چند روز درمان بهبودی حاصل نشد، به پزشک مراجعه کنید.
۵ـ‌ برای درمان عفونت و جلوگیری از عود آن، اصول بهداشتی را رعایت کنید.
۶ـ‌ برای جلوگیری از عود عفونت، همسر شما باید از کاندوم استفاده کند. به علاوه، او نیز ممکن است به درمان احتیاج داشته باشد. استفاده از دارو با وجود مقاربت در طول درمان نیز باید ادامه یابد.
۷ـ‌ قبل از هر نوبت مصرف، مهبل را شستشو دهید.
۸ـ این دارو فقط به صورت مهبلی مصرف می‌شود.

مصرف در شیردهی: این دارو از مخاط مهبل جذب و در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌ شود، زیرا ممکن است موجب بروز زیادی بیلی روبین خون در شیرخوار شود. علاوه بر این، سولفونامیدها ممکن است موجب بروز کم خونی همولیتیک در نوزادان مبتلا به G6PD شوند.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط