Login

Register

Login

Register

Trimipramine تریمیپرامین

Trimipramine تریمیپرامین

Trimipramine تریمیپرامین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Trimipramine تریمیپرامین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

افسردگی
بزرگسالان: ۱۵۰-۵۰ میلی‌گرم در روز به صورت یک جا در هنگام خواب تا حداکثر ۲۰۰ میلی‌گرم در روز در بیماران سرپائی و ۳۰۰ میلی‌گرم در روز در بیماران بستری

مکانیسم اثر
دارو از طریق مهار باز جذب سروتونین و یا نوراپینفرین باعث افزایش غلظت آن‌ها در فضای بین سیناپسی می‌گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: فراهمی زیستی دارو ۶۳-۱۸ درصد می‌باشد.

پخش: حجم پخش دارو L/kg 48-17 می‌باشد.

متابولیسم: دارو توسط کبد متابولیزه می‌ شود.. اثر گذر اول کبدی دارو بالا می‌باشد.
دفع: دارو از طریق ادرار دفع می‌گردد.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو یا اجزاء فرمولاسیون، استفاده از مهار کننده‌های MAO در فاصله کمتر از ۱۴ روز، بیماران در فاز بهبود MI.

موارد احتیاط: افکار خودکشی.

تداخل دارویی
در افراد دریافت کننده تریمیپرامین استفاده از اپی نفرین، نوراپی نفرین و فنیل‌افرین وریدی اثرات تنگی عروق بیشتری ایجاد می‌کنند.
تریمیپیرامین اثر دارو‌های کولینرژیک‌، تضعیف کننده‌های CNS و وارفارین را افزایش می‌دهد.
مصرف همزمان تریمیپرامین با مهار کننده‌های MAO باعث بروز سندرم سروتونین می‌شود.
مهار کننده‌های CYP2C19 و ۹ CYP2D6 و CYP3A4 باعث کاهش اثرات تریمیپرامین می‌شوند.
استفاده از همزمان لیتیوم با داروها‌ی سه حلقه‌ای ضد افسردگی باعث افزایش عوارض سمیت عصبی می‌شود.
القاء کننده‌های ‍‍ CYP2C19 و CYP3A4 باعث کاهش اثرات تریمیپرامین می‌شوند.

اشکال دارویی:
Tablet: 25, 100mg
Drop: 4%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد افسردگی سه حلقه‌ای.

طبقه‌بندی درمانی: ضد اقسردگی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده ‍C

ملاحظات اختصاصی
۱- قبل از شروع درمان و در حین درمان فشار خون و تعداد ضربان قلب باید بررسی شود.
۲- بیمار باید از لحاظ روانی و افکار خودکشی در شروع درمان و در هر بار افزایش دوز باید بررسی شود.
۳- در سالمندان مصرف دارو همراه با بررسی ECG انجام شود.
۴- جهت کاهش عوارض گوارشی مصرف دارو با غذا توصیه می‌شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- به دلیل احتمال بروز خواب آلودگی از انجام کارهائی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری شود.
۲- بیمار را از تأخیر شروع اثرات درمانی آگاه سازید.
۳- به دلیل احتمال بروز یبوست شدید و احتباس ادراری به خصوص در افراد مسن، توصیه به مصرف مایعات کافی و نرم کننده‌های مدفوع ضروری است.

مصرف در سالمندان:
به دلیل حساسیت سالمندان به بروز عوارض ناخواسته دارویی دوز مصرفی در ایشان باید کاهش داده شود.

مصرف در کودکان: تجویز این دارو در کودکان توصیه نمی‌شود.

مصرف در شیردهی: تجویز این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

توجه: جهت اطلاعات تکمیلی به تک نگار Amitriptyline مراجعه شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط