Login

Register

Login

Register

Trifluoperazin تری فلوپرازین

Trifluoperazin تری فلوپرازین

Trifluoperazin تری فلوپرازین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Trifluoperazin تری فلوپرازین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

تری فلویوپرازین در درمان اسکیزوفرنی و حالات روانی دیگر مثل جنون و مانیا مصرف می گردد. همچنین در کوتاه مدت به عنوان داروی کمکی در درمان تحریکات روانی حرکتی و هیجان و نیز کنترل استفراغ و تهوع شدید به کار می رود.
خوراکی بزرگسالان:
در اسکیزوفرنی و حالات دیگر روانی ،درمان کمکی کوتاه مدت تحریکات روانی حرکتی و هیجانی ابتدا ۵ میلی گرم ۲ بار در روز مصرف گردیده بعد از یک هفته مقدار آن تا ۵ میلی گرم افزایش می یابد، سپس به فاصله هر ۳ روز بر حسب پاسخ دهی بیمار میزان مصرف دارو تنظیم می گردد. در درمان کمکی کوتاه مدت اضطراب شدید و یا به منظور کنترل استفراغ و تهوع شدید ۴-۲ میلی گرم در مقادیر منقسم و در صورت نیاز تا ۶ میلی گرم روزانه به کار می رود.
کودکان:
در درمان اسکیزوفرنی و اختلالات روانی دیگر و هیجانات در کودکان تا ۱۲ سال ،ابتدا تا ۵ میلی گرم روزانه در مقادیر منقسم تجویز می شود سپس بر حسب پاسخ دهی بیمار، سن و وزن ،میزان مصرف تنظیم می گردد. در درمان کمکی و کوتاه مدت اضطراب شدید و کنترل استفراغ یا تهوع شدید در کودکان ۵-۳ سال، تا ۱ میلی گرم روزانه و در بچه های ۱۲-۶ ساله تا ۴ میلی گرم روزانه تجویز می گردد.
تزریقی
به میزان ۳-۱ میلی گرم روزانه در مقادیر منقسم ،حداکثر تا ۶ میلی گرم روزانه و در کودکان mg/kg 50 در روز تزریق می گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط:
همراه با سایر داروهای مضعف CNS یا تضعیف کننده مغز استخوان ،در بیماران در حال اغماء، ضعف مغز استخوان یا سابقه صدمات کبدی نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصا واکنش های دیستونیک و آکاتزی ،خواب آلودگی ،اثرات ضدموسکارینی و کمی فشارخون ،افزایش سرعت ضربان قلب ،آریتمی و سندرم شبه سنکوب از جمله عوارض جانبی دارو هستند.

هشدار:
همراه با سایر داروهای مضعف CNS یا تضعیف کننده مغز استخوان ،در بیماران در حال اغماء،ضعف مغز استخوان یا سابقه صدمات کبدی نباید مصرف شود.

مکانیسم اثر:
تری فلویوپرازین اثر درمانی خود را عمدتا با مهار گیرنده های دوپامینی بعد سیناپسی در سیستم مزولیمبیک و برخی نواحی دیگر مغز اعمال می نماید. همچنین گیرنده های موسکارینی و آلفا آدرنرژیک نیز تا حدودی بوسیله این دارو مهار می شوند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫از قطع ناگهانی دارو خودداری شود.
۲٫ترکیبات روان گردان عموم نباید در افراد با سابقه سندرم نورولپتیک بدخیم مصرف شوند. هر چند در بعضی موارد بدون بروز مجدد این سندرم به کار رفته اند.

فارماکوکینتیک:
پس از مصرف خوراکی جذب گردیده اما دارای متابولیسم عبور اول کبدی است. حداکثر غلظت پلاسمایی ۴-۲ ساعت پس از مصرف خوراکی ایجاد می گردد. دارو به میزان زیادی در کبد متابولیزه شده و عمدتا از راه کلیه دفع می گردد.

اشکال دارویی:
Coted Tablet:1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg
Injection:1 mg/ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط