Login

Register

Login

Register

Tomoxifen تاموکسیفن

Tomoxifen تاموکسیفن

Tomoxifen تاموکسیفن 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tomoxifen تاموکسیفن

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

سرطان پستان, سرطان تخمدان.

موارد منع مصرف و احتیاط:
حساسیت شدید دارویی, لخته شدن خون در ورید های عمقی اندام ها.

عوارض جانبی:
تهوع, استفراغ, بی نظمی در قاعدگی, سبکی سر, کاهش اشتها, ریزش مو, کاهش میل جنسی در مردان, خارش.

هشدار:
حساسیت شدید دارویی, لخته شدن خون در ورید های عمقی اندام ها.

اشکال دارویی:
قرص ۱۰ میلی گرمی.

اطلاعات دیگر:
ضعف و خواب آلودگی و تنگی نفس را به پزشک اطلاع دهید. وزن خود را کنترل کنید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط