Login

Register

Login

Register

Tolnaftate تولنفتات

Tolnaftate تولنفتات

Tolnaftate تولنفتات 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tolnaftate تولنفتات

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

کچلی سر، بدن، کشاله ران، دست و پاها ناشی از گونه‌های تریکوفیتون، اپیدرموفیتون و میکروسپوروم.

بزرگسالان و کودکان: دو بار در روز بر روی موضع مالیده می‌شود.
توجه : مصرف این دارو در نوزادان و کودکان کوچکتر از دو سال توصیه نمی‌ شود، مگر آنکه تحت نظر پزشک باشند.

مکانیسم اثر:
مکانیسم دقیق اثر این دارو به عنوان قارچ‌کش مشخص نیست. با این وجود، به نظر می‌رسد این دارو با تغییر شکل رشته‌های میسلیوم از رشد قارچهای حساس جلوگیری می‌کند.

فارماکوکینتیک:

عوارض جانبی

موضعی: واکنشهای حساسیت مفرط (بروز تحریکات پوستی که از قبل وجود نداشته است) .

اشکال دارویی:
Cream: 1%
Solution: 1%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد قارچ.

طبقه‌بندی درمانی: ضد قارچ موضعی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
۱ـ برای یک دوره درمان معمولاً ۳-۲ هفته کافی است، ولی درمان ممکن است در صورت لزوم ۶-۴ هفته طول بکشد، بخصوص اگر قسمت ضخیم پوست دچار شده باشد.
۲ـ مصرف دارو باید تا دو هفته بعد از رفع علائم بیماری ادامه یابد.
۳ـ در درمان بیماریهای قارچی ناخن یا عفونتهای مزمن سر، کف دست و پوست، این دارو را می‌توان به طور همزمان با یک ضد قارچ خوراکی، مانند گریزئوفولوین، مصرف کرد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ قبل از مصرف، موضع مورد نظر را شسته و خشک نمایید.
۲ـ از تماس دارو با چشمها خودداری کنید.
۳ـ دوره درمان را کامل کنید و دارو را طبق دستور مصرف نمایید.
۴ـ در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید، ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن خودداری نمایید.
۵ـ در صورت عدم بروز نشانه‌های بهبود طی چهار هفته، به پزشک مراجعه کنید.

مصرف در سالمندان: عوارضی برای آن در بیماران سالخورده ثابت نشده است.

مصرف در کودکان: مصرف این دارو در کودکان کوچکتر از دو سال توصیه نمی‌ شود، مگر آنکه تحت نظر پزشک باشند.

مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نشده است. عوارضی برای آن در انسان ثبت نشده است.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط