Login

Register

Login

Register

Tinidazole تینیدازول (تیناقاس)

Tinidazole تینیدازول (تیناقاس)

Tinidazole تینیدازول (تیناقاس) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tinidazole تینیدازول (تیناقاس)

اطلاعات دارویی

مکانیسم اثر
اثر ضدپروتوزوآ: اثر دارو از طریق احیا جز نیترو به رادیکال آزاد می باشد. مکانیسم اثر بر ضد ژیاردیا و آنتاموبا مشخص نیست.

فارماکوکینتیک

جذب: سریع و کامل جذب می‌ شود و تحت تأثیر غذا قرار نمی‌ گیرد.

پخش: دارو در تمام بافتها، شیر مادر و مایعات بدن پخش می‌ شود.اتصال پروتئینی آن حدود ۱۲ % است. از سطح خونی مغزی و جفت هم عبور می‌ کند.

متابولیسم: توسط سیستم سیتوکروم CYP3A4، اکسیداسیون، هیدروکسیلاسیون و کونژوگاسیون در کبد متابولیزه می‌ شود.
دفع: در کبد و ادرار دفع می‌ شود (۲۰ ای ۲۵% در ادرار و ۱۲% در مدفوع) نیمه عمر پلاسمایی آن حدود ۱۲ الی ۲۴ ساعت است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث افزایش ALT، AST، گلوکز، LDH و تری گلیسیرید شود.
ممکن است باعث کاهش تعداد WBC شود.

مسمومیت و درمان
آنتی دوت اختصاصی وجود ندارد. تخلیه معده می‌ تواند مفید باشد. همودیالیز به مدت ۶ ساعت می‌ تواند ۴۳ درصد دارو را خارج نماید.

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
۱) در صورتی که درمان بیش از ۳ روز ادامه یابد کودکان می‌ بایست به دقت پایش شوند.
۲) داروساز می‌ تواند برای کودکانی که قادر به بلعیدن قرص نیستند قرصها را شکسته و با شربت مخلوط نماید.
۳) در صورت بروز علائم غیر عادی نورولوژیک مانند تشنج، و بی حسی انگشتان دارو می‌ بایست قطع گردد.
۴) در صورت بروز کاندیدیازیس، درمان ضدقارچ باید اضافه گردد.

مکانیسم اثر:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به مشتقات نیتروایمیدازول، سه ماهه اول بارداری ممنوع است.

موارد احتیاط: اختلالات CNS، اختلالات خونی و نارسایی کبدی دارند.

تداخل دارویی
کلستیرامین ممکن است باعث کاهش جذب تینیدازول شود. در صورت مصرف همزمان فاصله لازم رعایت شود.
سیکلوسپورین و تاکرولیموس ممکن است باعث افزایش غلظت دارو شوند. علائم مسمومیت همچون سردرد، تهوع، استفراغ، سمیت کلیوی و اختلالات الکترولیتی را پایش نمایید.
دی سولفیرام ممکن است باعث ایجاد درد شکمی، تهوع، استفراغ، سردرد و فلاشینگ شود. اگر بیمار در عرض ۲ هفته گذشته دارو را استفاده نموده از تجویز تینیدازول خودداری کنید.
داروهایی که سیتوکروم P450 را القا می‌ کنند مانند فنی تویین، فنوباربیتال، ریفامپین ممکن است دفع تینیدازول را تشدید کنند. بیمار را پایش نمایید.
داروهایی که سیتوکروم P450 را مهار می‌ کنند مانند سایمیتیدین، کتوکونازول ممکن است نیمه عمر تینیدازول را افزایش دهند. بیمار را پایش نمایید.
تینیدازول ممکن است کلیرانس فلورواوراسیل را کاهش و در نتیجه عوارض جانبی آن را افزایش دهد. بیمار را از نظر بروز راش، تهوع، استفراغ، ورم لثه و لکوپنی پایش نمایید.
تینیدازول ممکن است باعث افزایش نیمه عمر و کاهش کلیرانس فنی تویین وریدی شود. بیمار را از نظر بروز علائم مسمومیت پایش نمایید.
تینیدازول ممکن است غلظت سرمی لیتیم را افزایش دهد. بیمار و غلظت سرمی لیتیم را پایش نمایید.
اکسی تتراسایکلین ممکن است اثرات تینیدازول را آنتاگونیزه نماید. بیمار را از نظر عدم پاسخ دهی به درمان ارزیابی کنید.
تینیدازول ممکن است اثرات ضد انعقادی وارفارین را افزایش دهد. بنابراین ممکن است نیاز به تنظیم دوز دارو در هنگام آغاز و ۸ روز بعد از آن باشد.
مصرف الکل و یا فرآورده‌ های حاوی الکل ممکن است باعث ایجاد عوارضی مانند درد شکمی، تهوع، استفراغ و سردرد نماید. از مصرف الکل و یا فرآورده‌های حاوی الکل در حین مصرف دارو و ۳ ماه بعد از آن خودداری شود.

فارماکوکینتیک:

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: سردرد، گیجی، خستگی، نوروپاتی محیطی، تشنج و ضعف.
دستگاه گوارش: بی اشتهایی، اسهال، درد شکم، دیسپپسیا، یبوست، طعم فلزی در دهان، تهوع و استفراغ.

اشکال دارویی:

موارد و مقدار مصرف
الف) تریکومونیازیس ایجاد شده توسط تریکوموناس واژینالیس.
بزرگسالان: ۲ گرم تک دوز همراه با غذا. شریک جنسی نیز می‌ بایست همان دوز را استفاده کند.
ب) ژیاردیازیس ایجاد شده توسط ژیاردیا لامبلیا.
بزرگسالان: ۲ گرم تک دوز همراه با غذا.
بچه‌های کمتر از ۳ سال: mg/kg 50 حداکثر ۲ گرم تک دوز همراه با غذا.
پ) آمیبیازیس روده‌ای ایجاد شده توسط آنتاموبا هیستولیتیکا.
بزرگسالان: ۲ گرم در روز تا ۳ روز همراه با غذا.
بچه‌های کمتر از ۳ سال: mg/kg 50 حداکثر ۲ گرم همراه با غذا تا ۳ روز.
ت) آبسه کبدی آمیبی.
بزرگسالان: ۲ گرم در روز برای ۳ الی ۵ روز همراه با غذا.
بچه‌های کمتر از ۳ سال: mg/kg 50 حداکثر ۲ گرم همراه با غذا تا ۳ الی ۵ روز.
تنظیم دوز در بیماران دیالیزی: دوزی برابر نصف دوز معمول را بعد از هر نوبت دیالیز تجویز نمایید.

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی درمانی: ضد آمیب ـ ضد پروتوزوآ.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C) X در ۳ ماهه اول) .

اشکال دارویی:
Tablet: 500mg

نام‌های تجاری: Tinafas

نکات قابل توصیه به بیمار
۱) به بیمار توصیه نمایید جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا مصرف نماید.
۲) به بیمار توصیه کنید از مصرف الکل و یا فرآورده‌های حاوی الکل در حین مصرف دارو و ۳ ماه بعد از آن خودداری کند.
۳) به بیمار توصیه کنید در صورت بروز بارداری سریعا پزشک را مطلع کند.
۴) در صورتی که بیمار جهت درمان بیماری‌های مقاربتی دارو دریافت می‌ کند شریک جنسی نیز می‌بایست درمان شود.

مصرف در سالمندان: انتخاب دوز دارو می‌ بایست بر اساس شرایط کلیه، کبد و سایر شرایط بالینی باشد.
مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی دارو در کودکان زیر ۳ سال اثبات نشده است.

مصرف در شیردهی: در حین مصرف دارو و ۳ روز بعد از قطع آن شیردهی توصیه نمی‌ شود.

مصرف در بارداری: در ۳ ماهه اول بارداری منع مصرف دارد. در سه ماهه دوم و سوم تنها در صورت ارجحیت منافع دارو به مضرات آن دارو را تجویز نمایید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط