Timolol Maleate تیمولول

Timolol Maleate تیمولول

Timolol Maleate تیمولول 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Timolol Maleate تیمولول

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

گلوکوم
بزرگسالان: یک قطره از محلول ۰٫۵ درصد یا ۰٫۲۵%، ۲ـ۱ بار در روز در ملتحمه چکانده می‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
تداخل خاصی مشاهده نشده است.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
۱ـ در صورت جذب سیستمیک عوارضی چون برادی کاردی و هیپوتانسیون پیش خواهد آمد.
۲ـ دارو در درمان گلوکوم زاویه بسته به تنهایی نباید استفاده گردد.
۳ـ در صورتی که فرآورده چشمی حاوی بنزآلکانیوم کلراید باشد، باید قبل از استفاده فرد لنزهای خود را خارج نماید و تا ۱۵ دقیقه پس از مصرف از لنز استفاده ننماید.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
اثر خاصی مشاهده نشده است.

مکانیسم اثر:
اثر ضد گلوکوم: اثر مسدودکننده گیرنده بتا تولید مایع زلالیه و در نتیجه فشار داخل چشم را کاهش می‌ دهد.

فارماکوکینتیک

جذب: شروع اثر دارو ۳۰ دقیقه است.

پخش: پیک اثر دارو ظرف ۲ـ۱ ساعت است.

متابولیسم: اطلاعی در دست نیست.
دفع: نیمه عمر دارو ۲۴ـ۱۲ ساعت است.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو.

موارد احتیاط: در بیماران با مشکلات مغزی عروقی با احتیاط مصرف شود.

اشکال دارویی:
Ophthalmic Solution: 0.5%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بتابلاکر.

طبقه‌بندی درمانی: ضد گلوکوم.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نکات قابل توصیه به بیمار
از تماس نوک قطره چکان با چشم یا بافتهای اطراف خودداری نمایید. بعد از مصرف دارو، با انگشت خود به طور مختصر به کیسه هاشکی فشار آورید تا جذب سیستمیک دارو کاهش یابد.

مصرف در سالمندان: بروز عوارض جانبی در این بیماران بیشتر است. نیمه عمر دارو در بیماران سالخورده طولانی می‌ شود.

مصرف در کودکان: بی ضرری و اثر بخشی مصرف دارو در کودکان ثابت نشده است. در صورت لزوم، منافع دارو در مقابل مضرات آن سنجیده شود.

مصرف در شیردهی: مصرف فرآورده چشمی در دوزهای معمول مشکلی ایجاد نمی‌ نماید.

عوارض جانبی
چشم، گوش، حلق، بینی : التهاب خفیف چشم، کاهش حساسیت قرنیه در مصرف طولانی مدت، کونژکتیویت، افتادگی پلک، کراتیت، اختلالات بینایی، دوبینی، پتوز.

تنفسی: حمله آسم در بیماران با سابقه آسم.

توجه: در صورت جذب سیستمیک می‌ تواند عوارض بتابلاکرها را ایجاد نماید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط