Login

Register

Login

Register

Tilactase تیلاکتاس

Tilactase تیلاکتاس

Tilactase تیلاکتاس 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tilactase تیلاکتاس

اطلاعات دارویی

عوارض جانبی

توجه: احتمال بروز عوارض حساسیتی مانند بثورات جلدی، کهیر، اشکال در تنفس و تورم مخاط وجود دارد.

اشکال دارویی:

موارد و مقدار مصرف
نقص آنزیم لاکتوز
این آنزیم به شیر و لبنیات افزوده شده یا بر حسب مورد از طریق خوراکی همراه با فرآورده لبنی مصرف می‌ شود.

مکانیسم اثر
لاکتاز بطور معمول در روده کوچک ترشح شده و باعث هضم لاکتوز می‌ شود. تیلاکتاز لاکتوز را به گلوکوز و گالاکتوز هیدرو لیز می‌ کند. بنابراین باعث پیشگیری از بروز سندرم عدم تحمل نسبت به لاکتوز در بیماران با نقص آنزیم اندوژن می‌ شود.

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی درمانی: آنزیم لاکتاز.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

اشکال دارویی:
Tablet: 3000 FCC U

ملاحظات اختصاصی
۱- عدم تحمل لاکتوز در نوزادان و کودکان زیر ۲ سال نادر می‌ باشد.
۲- عدم تحمل لاکتوز در بزرگسالان شایع می‌ باشد.
۳- در افراد مبتلا به کمبود لاکتاز ممکن است مقادیر کم شیر (حدود ۱۰۰-۵۰ میلی لیتر) قابل تحمل باشد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- با مصرف لبنیات مکمل آنزیمی باید مصرف شود.
۲- در صورت ادامه مصرف لبنیات بعد از گذشت ۴۵-۲۰ دقیقه از دوز اول، مصرف مکمل آنزیمی مجددا باید تکرار گردد.
۳- در صورت بارداری یا شیردهی با پزشک یا داروساز باید مشاوره شود.

مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی مکمل آنزیمی در کودکان زیر ۴ سال مشخص نشده است.
مصرف در شیر دهی: ترشح آنزیم داخل شیر مشخص نیست.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط