Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی)

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی)

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) درمان عفونت ‌های سطحی چشم و التهاب انلکوزیونی ملتحمه (Inclusion Conjunctivitis) .
بزرگسالان و کودکان: ۴ ـ ۲ بار در روز یا بیشتر (بسته به شدت بیماری) یک لایه نازک (تقریباَ به طول یک سانتی متر) بر روی ملتحمه چشم مالیده می‌ شود.
ب) درمان تراخم.
بزرگسالان و کودکان: یک لایه نازک از پماد ۴ ـ ۳ بار در روز به مدت ۳۰ روز بر روی ملتحمه چشم مالیده می‌ شود.

مکانیسم اثر:

عوارض جانبی
چشم: خارش چشم.

اشکال دارویی:
Ointment: 1%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: تتراسیکلین چشمی.

طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ دستها را قبل و بعد از مصرف دارو بشویید.
۲ـ چشمها را قبل از مصرف دارو تمیز کنید.
۳ـ دارو را در ظرف سربسته و مقاوم به نور نگهداری نمایید.
۴ـ در صورت بروز علائم حساسیت، مانند خارش پلکها یا سوزش مداوم مصرف دارو را قطع و فوراَ به پزشک مراجعه کنید.
۵ـ از تماس نوک لوله پماد با چشم یا ناحیه اطراف خودداری کنید.

مصرف در کودکان: تتراسیکلین نباید در کودکان کوچکتر از هشت سال مصرف شود.

مصرف در شیردهی: تتراسیکلین در شیر ترشح می‌ شود و نباید در دوران شیردهی مصرف شود.

توجه: برای کسب آگاهی بیشتر درباره این دارو ، به اطلاعات مربوط به Tetracyclines مراجعه کنید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط