Login

Register

Login

Register

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی)

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی)

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tetracycline (ophthalmic) تتراسیکلین (چشمی)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) درمان عفونت ‌های سطحی چشم و التهاب انلکوزیونی ملتحمه (Inclusion Conjunctivitis) .
بزرگسالان و کودکان: ۴ ـ ۲ بار در روز یا بیشتر (بسته به شدت بیماری) یک لایه نازک (تقریباَ به طول یک سانتی متر) بر روی ملتحمه چشم مالیده می‌ شود.
ب) درمان تراخم.
بزرگسالان و کودکان: یک لایه نازک از پماد ۴ ـ ۳ بار در روز به مدت ۳۰ روز بر روی ملتحمه چشم مالیده می‌ شود.

مکانیسم اثر:

عوارض جانبی
چشم: خارش چشم.

اشکال دارویی:
Ointment: 1%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: تتراسیکلین چشمی.

طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ دستها را قبل و بعد از مصرف دارو بشویید.
۲ـ چشمها را قبل از مصرف دارو تمیز کنید.
۳ـ دارو را در ظرف سربسته و مقاوم به نور نگهداری نمایید.
۴ـ در صورت بروز علائم حساسیت، مانند خارش پلکها یا سوزش مداوم مصرف دارو را قطع و فوراَ به پزشک مراجعه کنید.
۵ـ از تماس نوک لوله پماد با چشم یا ناحیه اطراف خودداری کنید.

مصرف در کودکان: تتراسیکلین نباید در کودکان کوچکتر از هشت سال مصرف شود.

مصرف در شیردهی: تتراسیکلین در شیر ترشح می‌ شود و نباید در دوران شیردهی مصرف شود.

توجه: برای کسب آگاهی بیشتر درباره این دارو ، به اطلاعات مربوط به Tetracyclines مراجعه کنید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط