Tetracosactide Acetate تتراکوزاکتاید (سیناکتن)

Tetracosactide Acetate تتراکوزاکتاید (سیناکتن)

Tetracosactide Acetate تتراکوزاکتاید (سیناکتن) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tetracosactide Acetate تتراکوزاکتاید (سیناکتن)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

داروی کمکی برای بررسی عملکرد هیپوفیز ـ غده فوق کلیوی.
توجه : این فرآورده به صورت مقدار واحد در عضله یا ورید تزریق می‌شود و به صورت مکرر مصرف نمی‌شود.
بزرگسالان: این آزمون بر اساس اندازه گیری غلظت پلاسمایی کورتیزول بلافاصله قبل و دقیقاً ۳۰ دقیقه بعد از تزریق عضلانی یا وریدی ۰٫۲۵ میلی گرم از دارو انجام می‌گیرد. در صورت افزایش غلظت پلاسمایی کورتیزول به حداقل nmol/l 200 (mcg/l 70) عملکرد هیپوفیز ـ غده فوق کلیوی طبیعی تلقی می‌شود. این آزمون به آزمون ۳۰ دقیقه‌ای معروف است و نتایج آن قعطی نیست. برای تعیین عملکرد بخش قشری غده فوق کلیوی می‌توان از تتراکوزاکترین طولانی اثر استفاده کرد. یک آزمون سه روزه با کوزاکترین طولانی اثر برای افتراق بی کفایتی اولیه و ثانویه عملکرد هیپوفیز ـ غده فوق کلیوی صورت می‌گیرد.
کودکان: مقدار m2 1.72 / mg 0.25 تزریق وریدی می‌شود.
کودکان ۷ـ۵ ساله: برای این سنین تقریباَ نصف مقدار مصرف بزرگسالان کافی است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی
این دارو ممکن است واکنشهای حساسیت مفرط را در بیمارانی که دچار این عارضه هستند یا سابقه آن را دارند و در اختلالات آلرژیک (بخصوص آسم) تحریک کند که به صورت شوک آنافیلاکتیک بروز می‌کند.

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
۱- قبل از استفاده از تتراکوزاکترین، پزشک باید در مورد سابقه اختلالات آلرژیک بیمار کسب اطلاع کند، بخصوص در مورد سابقه واکنش به ACTH باید از بیمار سؤال شود.
۲- تتراکوزاکترین باید فقط تحت نظر اعضای تیم پزشکی مصرف شود.
۳- در صورت بروز واکنشهای حساسیت مفرط به صورت موضعی یا سیستمیک بعد از تزریق (به عنوان مثال، قرمزی و درد مشخص در عمل تزریق، کهیر، خارش، برافروختگی، ضعف یا تنگی نفس) ، از مصرف این دارو در آینده اجتناب شود. واکنشهای حساسیت مفرط طی ۳۰ دقیقه بعد از تزریق بروز می‌کند. بیمار باید در طول این مدت تحت نظر پزشک باشد.
۴- برای برخورد با هرگونه واکنش آنافیلاکتیک (که ممکن است بعد از تزریق دارو بروز کند) ، باید آمادگی کامل وجود داشته باشد. در موارد بروز واکنش شدید آنافیلاکتیک اقدامات زیر بلافاصله انجام شود.
تجویز اپی نفرین (۱-۰٫۴ میلی لیتر از محلول ۰٫۱ درصد از راه عضلانی یا ۰٫۱-۰٫۲ میلی لیتر از محلول ۰٫۱ درصد در ۱۰ میلی لیتر محلول نمکی نرمال از راه وریدی به آهستگی) و همچنین مقادیر زیاد کورتیکواستروئید از راه وریدی (به عنوان مثال، ۲-۱ گرم پردنیزولون سدیم فسفات) تزریق و در صورت لزوم تکرار می‌شود.

مکانیسم اثر:
تتراکوزاکترین یک ماده فعال است که حاوی ۲۴ اسید آمینه اول هورمون کورتیکوتروپیک طبیعی (ACTH) است و همان خواص ACTH را دارد. این دارو در بخش قشری غده فوق کلیوی ساخت گلوکوکورتیکوئیدها، مینرالوکورتیکوئیدها، و به میزان کمتر، آندروژن ها را تحریک می‌کند.

فارماکوکینتیک

پخش: حجم انتشار این دارو تقریباً L/kg 0.4 است.

متابولیسم: تتراکوزاکترین در سرم توسط آندوپپتیدازهای سرم به الیگوپپتیدهای غیر فعال و سپس توسط آمینوپپتیدازها به اسیدهای آمینه آزاد تبدیل می‌شود.
دفع: بعد از تزریق وریدی، دفع این دارو از پلاسما دارای سه مرحله است؛ نیمه عمر این مراحل به ترتیب تقریباَ هفت دقیقه (۱-۰ ساعت) ، ۳۷ دقیقه (۲-۱ ساعت) و سه ساعت است. بعد از تزریق وریدی تتراکوزاکترین نشان دار شده با ید ۱۳۱، مقدار ۱۰۰-۹۵ درصد آن طی ۲۴ ساعت از طریق ادرار دفع شده است.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت مفرط به ACTH، تتراکوزاکترین و تتراکوزاکترین طولانی اثر، اختلالات آلرژیک (مانند آسم) .

اشکال دارویی:
Injection: 250 mcg/ml, 1ml
Injection, Suspension: 1mg/ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: پلی پپتید صناعی.

طبقه‌بندی درمانی: تشخیص عملکرد هیپوفیز ـ غده فوق کلیوی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Synachthen

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط