Tetracaine تتراکائین

Tetracaine تتراکائین

Tetracaine تتراکائین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tetracaine تتراکائین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

تتراکایین برای ایجاد بی حسی موضعی یا منطقه ای ،ایجاد اثر ضد درد و قبل از اعمال جراحی ،دندانپزشکی و کانوله نمودن وریدی مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
۱٫در صورت وجود بلوک کامل قلبی،خونریزی شدید،افت شدید فشارخون،عفونت در موضع تزریق و شوک نباید از این دارو برای ایجاد انسداد زیر عنکبوتیه ای استفاده گردد.
۲٫هر گونه سپتی سمی می تواند تحمل بیمار را در تزریق در ناحیه زیر عنکبوتیه کاهش دهد.
۳٫این دارو نباید بر روی بافت ملتهب ،زخمی یا غنی از بسترهای عروقی استفاده شود.
۴٫این دارو نباید برای ایجاد بیحسی در برونکوسکوپی یا سیستوسکوپی استفاده شود.

عوارض جانبی:
واکنش های سیستمیک ممکن است به سرعت و یا با تاخیر و تا ۳۰ دقیقه پس از تجویز دارو بروز کند،عوارض با شیوع کم آن عبارتند از کبودی رنگ پوست ،اختلال بینایی و یا دوبینی ،تشنج ،سرگیجه ،زنگ زدن گوش ،لرزش یا رعشه ،عصبانیت و یا بیقراری غیر عادی و تهوع و استفراغ. اریتم ،ادم و خارش نیز در مصرف موضعی دارو گزارش شده است.

هشدار:
۱٫در صورت وجود بلوک کامل قلبی ،خونریزی شدید،افت شدید فشارخون ،عفونت در موضع تزریق و شوک نباید از این دارو برای ایجاد انسداد زیر عنکبوتیه ای استفاده گردد.
۲٫هر گونه سپتی سمی می تواند تحمل بیمار را در تزریق در ناحیه زیر عنکبوتیه کاهش دهد.
۳٫این دارو نباید بر روی بافت ملتهب ،زخمی یا غنی از بسترهای عروقی استفاده شود.
۴٫این دارو نباید برای ایجاد بی حسی در برونکوسکوپی یا سیستوسکوپی استفاده شود.

تداخل دارویی:
داروهای مضعف CNS، از جمله داروهایی که معمولا قبل از بیهوشی و یا به عنوان کمک همراه با داروهای بی حس کننده موضعی مصرف می شوند و نیز سولفات منیزیم تزریقی در صورتی که همزمان با داروهای بی حس کننده موضعی مصرف گردند، ممکن است موجب بروز اثرات تضعیف اضافی CNS شوند. داروهای مسدود کننده بتاآدرنرژیک از طریق کاهش جریان خون کبدی ،سرعت متابولیسم دارو را کاهش داده و خطر مسمومیت با آن را بالا می برد. سایمتیدین متابولیسم این دارو را بتاخیر می اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت را افزایش می دهد.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫در صورت حساسیت به سایر بی حس کننده ها این دارو با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.
۲٫مصرف دارو در شیرخواران نارس و یا زیر سن یک ماهگی توصیه نمی شود.

اشکال دارویی:
Injection:1%

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط