Login

Register

Login

Register

Tetanus Antitoxin تتانوس آنتی توکسین

Tetanus Antitoxin تتانوس آنتی توکسین

Tetanus Antitoxin تتانوس آنتی توکسین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tetanus Antitoxin تتانوس آنتی توکسین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری کزاز در افراد زخمی که زخم آنها با اسپور باکتری کزاز آلوده شده باشد،استفاده می شود.

عوارض جانبی:
شوک آنافیلاکتیک ،کاهش فشار خون ،کهیر،اختلال تنفسی و بیماری سرمی از عوارض جانبی این دارو است.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی گلوبولین های ضدسم اختصاصی بر علیه سم تولید شده توسط Clostridium tetani است.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫این پادزهر فقط سم باکتری Clostridium tetani را خنثی می کند و اثری بر خود باکتری ندارد.بنابراین علاوه بر تزریق پادزهر، سایر درمان های زخم ضروری است .ضدعفونی زخم بوسیله ترکیبات ید اثر تخریبی قابل ملاحظه ای بر سم باکتری نیز دارد.
۲٫در صورتی که فرد به سرم حساسیت داشته یا قبلا با توکسویید کزاز واکسینه شده باشد، بیمار باید فقط یک نوبت تزریق توکسویید کزاز دریافت کند و نیازی به تزریق پادزهر نیست.
۳٫به منظور درمان بیماری کزاز،علاوه بر مصرف پادزهر،همزمان درمانهای جراحی و علامتی شامل مصرف آنتی بیوتیک ها،آرام بخش ها،ضدتشنجها و شل کننده های عضلانی ضروری می باشد.
۴٫فرآورده را باید در دمای بین ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

اشکال دارویی:
Injection:3000, 5000, 10000 IU per vial

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط