Login

Register

Login

Register

Teicoplanin تیکوسین (تارگوسید)

Teicoplanin تیکوسین (تارگوسید)

Teicoplanin تیکوسین (تارگوسید) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Teicoplanin تیکوسین (تارگوسید)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) جایگزین وانکومایسین در درمان میکروارگانیسم‌های گرم مثبت مقاوم.
بزرگسالان: شروع با دوز mg/kg 6 وریدی یا عضلانی هر ۱۲ ساعت تا سه دوز و سپس ادامه با دوز mg/kg 6 در روز می‌باشد.
ب) پیشگیری از آندوکاردیت در صورت عدم امکان استفاده از پنی سیلین.
بزرگسالان: تک دوز ۴۰۰ میلی گرم وریدی همراه با جنتامایسین قبل از جراحی.
توجه : در کودکان تیکوپلانین با دوز mg/kg 10 هر ۱۲ ساعت تا ۳ دوز آغاز و با دوز mg/kg 10-6 بر حسب شدت عفونت ادامه داده می‌شود.

مکانیسم اثر
تیکوپلانین یک آنتی بیوتیک گلیکوپیتیدی است که علیه سوش‌های حساس مؤثرتر از وانکومایسین (به جز استافیلوکوک) می‌باشد. این دارو علیه باکتری‌های گرم مثبت هوازی و بی هوازی مؤثر بوده و در اکثر موارد باکتریسید (به جز استافیلوکوک) می‌باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
اطلاعاتی موجود نمی‌باشد. در مصرف همزمان با داروها با سمیت کلیوی و شنوایی احتمال بروز اثرات تجمعی وجود دارد.

تداخل دارویی:

عوارض جانبی
دستگاه گوارش: اختلالات گوارش، اختلال آنزیم‌های کبدی، تهوع و استفراغ.

تنفسی: برونکواسپاسم، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، نوتروپنی.

پوست: تب ، بثورات جلدی، خارش پوست، آبسه در محل تزریق.

سایر عوارض: آنژیوادم، درماتیت اکسوفولیاتیو، اریتمای مولتی فرم، سندرم استیونس – جانسون، TEN، سر درد، ترومبوفلبیت و وزوز گوش.

مسمومیت و درمان
علی رغم رسیدن غلظت‌های پلاسمائی mg/ml 300 در برخی موارد هیچگونه نشانه یا اختلال آزمایشگاهی در افراد بروز نکرده، به هر حال درمان علامتی بوده و همودیالیز قادر به خارج کردن دارو از بدن نمی‌باشد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: جذب خوراکی دارو اندک بوده ولی پس از تزریق عضلانی فراهمی زیستی آن ۹۰ درصد می‌باشد.

پخش: دارو ۹۵ درصد به پروتئین‌های پلاسما اتصال یافته. نفوذ آن به CSF بسیار اندک می‌باشد.

متابولیسم: دارو متابولیزه نمی‌شود.
دفع: دارو تنها از طریق فیلتراسیون گلومرولی به ‌صورت تغییر نیافته به داخل ادرار دفع می‌شود.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت نسبت به دارو.

موارد احتیاط : سابقه اختلالات کلیوی، مصرف داروها با سمیت کلیوی و شنوایی، سابقه حساسیت به وانکومایسین.

اشکال دارویی:
Injection, Powder: 200, 400mg

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی‌ فارماکولوژیک: آنتی بیوتیک گلیکو پپتیدی.

طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Targocid

ملاحظات اختصاصی
۱- به دلیل بروز سمیت کلیوی طی درمان بررسی عملکرد کلیوی بیمار ضروری است.
۲- به دلیل بروز سمیت خونی طی درمان بررسی وضعیت خونی بیمار ضروری است.
۳- در نارسایی کلیوی دوز دارو باید تصحیح گردد.

نکات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز هر گونه عارضه پوستی سریعا با پزشک تماس بگیرید.
مصرف در شیر دهی: به دلیل ترشح دارو در دوران شیر دهی با احتیاط استفاده شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط