Login

Register

Login

Register

Stibogluconate استیبوگلوکونات

Stibogluconate استیبوگلوکونات

Stibogluconate استیبوگلوکونات 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Stibogluconate استیبوگلوکونات

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) و لیشمانیوزجلدی (سالک) مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در عیب شدید کار کلیه نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
ترکیبات آنتیموان ممکن است موجب بروز عوارض قلبی یا کبدی شوند. عوارضی که به ویژه با تزریق وریدی سریع دارو همراه هستند،عبارتند از سرفه ،درد قفسه سینه ،درد در بازوان ،استفراغ ،درد شکم ،از حال رفتن ،و کلاپس .نشت دارو به بافتهای اطراف هنگام تزریق بسیار دردناک خواهد بود. واکنش های حساسیتی پس از چند بار تزریق دارو ممکن است بروز کند که شامل بثورات جلدی و کهیر،تغییر صدا و کلاپس خواهد بود.

هشدار:
این دارو در عیب شدید کار کلیه نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫تزریق عضلانی این دارو بسیار دردناک خواهد بود و تزریق وریدی آن نیز با ترومبوفلبیت همراه است .از این رو دارو باید با کمک یک سوزن نازک در ورید تزریق شود.
۲٫در صورت بروز سرفه ،استفراغ یا درد در ناحیه جناغ سینه هنگام تزریق وریدی مصرف دارو را باید بلافاصله قطع کرد.
۳٫در صورتی که دوره درمان کامل نشود،احتمال بازگشت بیماری وجود خواهد داشت.

فارماکوکینتیک:
دفع این دارو در دو مرحله سریع و آهسته صورت می گیرد که مرحله آهسته آن احتمالا به دلیل احیا شدن به آنتیموان سه ظرفیتی است.

اشکال دارویی:
Injection: (Equivalent to 100 mgPentavalent Antimony) /ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط