Sodium Tetradecyl Sulfate سدیم تترادسیل سولفات

Sodium Tetradecyl Sulfate سدیم تترادسیل سولفات

Sodium Tetradecyl Sulfate سدیم تترادسیل سولفات 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sodium Tetradecyl Sulfate سدیم تترادسیل سولفات

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان واریس (سخت کردن عروق)

توجه: غلظت و مقدار مصرف این دارو به اندازه و میزان واریس بستگی دارد.
بزرگسالان: برای از بین بردن وریدهای کوچک، مقدار ۲۰-۵ میلی‌گرم (۲-۵/۰ میلی‌لیتر از محلول یک درصد) ، و برای وریدهای متوسط یا بزرگ مقدار ۶۰-۱۵ میلی‌گرم (۲-۵/۰ میلی‌لیتر از محلول سه درصد) تزریق وریدی می‌شود. حجم داروی تزریقی باید کم باشد (۲-۵/۰ میلی‌لیتر، هر چند که حداکثر حجم یک میلی‌لیتر ترجیح داده می‌شود) و به آهستگی تزریق شود. نباید بیش از دو میلی‌لیتر از هر یک از محلولها برای یک واریس منفرد و بیش از ۱۰ میلی‌لیتر از محلول سه درصد برای یک دوره درمان تزریق شود. فواصل دوره‌های درمان معمولاً ۷-۵ روز است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی

موضعی: تغییر رنگ جزئی و دائم محل تزریق، درد، کهیر، یا زخم در محل تزریق، پوسته‌ریزی و نکروز بافت بعد از نشت دارو به بافتهای اطراف رگ.

سایر عوارض: بروز واکنشهای آلرژیک نسبت به دارو به ندرت گزارش شده است. این واکنشها به صورت خیز ریوی، سیانوز، اغما و شوک آنافیلاکتیک بروز می‌کند. واکنش آلرژیک بدون علائم شوک آنافیلاکتیک، مانند کسالت، کهیر، و کهیر غول‌آسا، بخصوص در غشاهای مخاطی (لبها، زبان، حنجره) و مغز بروز کرده است. سایر عوارض سیستمیک شایع نیستند و عبارت‌اند از همولیز، ضعف همراه با تپش قلب، سردرد، تهوع، استفراغ و بثورات پوستی منتشر.

مکانیسم اثر:
تزریق وریدی این دارو موجب التهاب انتیمای ورید و تشکیل ترومبوز می‌شود. این لخته خونی موجب انسداد ورید و گسترش بافت فیبری می‌شود و ورید را از بین می‌برد.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه واکنشهای حساسیت مفرط به دارو، از بین بردن وریدهای سطحی در صورت وجود انسداد دائم وریدهای عمقی، ترومبوفلبیت حاد سطحی، فلبیت مهاجر، سلولیت حاد، حالات آلرژیک، ابتلای به بیماری شریانی، واریس ناشی از تومورهای حفره شکم یا لگن (مگر آنکه تومور برداشته شده باشد) ، دیابت کنترل نشده، تیروتوکسیکوز، نئوپلاسم، آسم، سپسیس، دیسکرازیهای خونی، بیماریهای حاد پوستی یا تنفسی، بیماران بستری و ناتوان.

موارد احتیاط: مصرف همزمان با داروهای خوراکی ضد تخمک‌گذاری. (یک مورد مرگ در اثر تزریق این دارو بعد از مصرف یک داروی ضد تخمک‌گذاری گزارش شده است.)

اشکال دارویی:
Injection: 1%, 2ml, 3%, 2ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ماده اسکلروز کننده.

طبقه‌بندی درمانی: درمان کننده واریس.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
۱- این دارو فقط به صورت تزریق وریدی مصرف می‌شود و باید توسط پزشکی که کاملاً به روش تزریق آشنایی دارد تجویز گردد، زیرا ممکن است بر اثر نشت دارو از رگ، عوارض شدید موضعی بروز کنند.
۲- این دارو فقط زمانی مصرف شودکه تجهیزات کافی، دارو (مانند اپی‌نفرین، ضد هیستامینها، کورتیکواستروئیدها) و کارکنان مجرب برای درمان واکنشهای آنافیلاکتیک در دسترس باشند.
۳- تا چهار هفته بعد از تزریق این دارو ممکن است آمبولی بروز کند.
۴- در بیماران مبتلا به نارسایی دریچه‌های عروقی، ترومبوز ایجاد شده توسط این دارو ممکن است به داخل وریدهای عمقی گسترش یابد. بنابراین، قبل از تزریق داروهای سخت‌ کننده عروق، باید سلامت دریچه‌ها، گشادی و سلامت وریدهای عمقی توسط آنژیوگرافی با انجام آزمونهایی مانند آزمونهای ترندلنبرگ و پرتس (Trendelenburg’s and Perthes’tests) بررسی شود.
۵- درمان با این دارو در بیماران مبتلا به عفونتهای حاد موضعی یا سیستمیک (از جمله زخمهای عفونی) باید به تأخیر افتد.
۶- برای تعیین حساسیت احتمالی به دارو، مقدار ۵/۰-۲/۰ میلی‌لیتر از محلول یک درصد به داخل واریس تزریق می‌شود و سپس بیمار به مدت چند ساعت قبل از مصرف مقادیر بیشتر تحت نظر قرار می‌گیرد.
۷- این دارو به عنوان سورفکتانت در محلولهای ضدعفونی کننده و گندزداهای موضعی به کار می‌رود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط