Sodium Hyaluronate هیالورونات سدیم

Sodium Hyaluronate هیالورونات سدیم

Sodium Hyaluronate هیالورونات سدیم 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sodium Hyaluronate هیالورونات سدیم

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

سندرم مثانه دردناک، سیستیت بینابینی
بزرگسالان: پس از تخلیه کامل ادرار یک ویال (mg 40) داخل مثانه تزریق شده و حداقل به مدت ۳۰ دقیقه باقی بماند. این عمل به صورت هفتگی برای ۱۲-۴ هفته و سپس به صورت ماهیانه تا رفع کامل علائم تکرار می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی
واکنش‌های حساسیتی

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو در دمای اتاق نگهداری شده و از یخ زدن آن جلوگیری شود.
۲- مقادیر باقیمانده در ویال قابل نگهداری نبوده و بلافاصله دور ریخته شود.
۳- از به کار بردن این دارو با وسائلی که به کمک محلول‌های حاوی نمک آمونیوم استریل شده‌اند، خودداری شود.
۴- در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف دارو قطع شود.

مصرف در کودکان: شواهد بالینی از مصرف این دارو در کودکان در دسترس نمی‌باشد.

مصرف در شیردهی: اطلاع دقیقی از ترشح دارو در شیر در دست نیست. مصرف این دارو در دوره شیردهی توصیه نمی‌شود.

مصرف در بارداری: اطلاع دقیقی از مصرف دارو در این دوران در دسترس نیست و مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

مکانیسم اثر:
اثر محافظت کننده از اپیتلیوم مثانه: این ترکیب به وسیله نمک سدیم بسیار خالص شده اسید هیالورونیک یک لایه پایدار و محافظ را جایگزین لایه (GAG) گلایکوز آمینو گلیکان در اپیتلیوم مثانه کرده و کمک می‌کند این لایه اثر محافظتی خود را در بافت مثانه به صورت طبیعی حفظ کرده و از بروز هرگونه التهاب، عفونت و … جلوگیری کند.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به ترکیبات دارو.

اشکال دارویی:
Vial: 40 mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق هیالورونیک اسید.

طبقه‌بندی درمانی: جایگزین لایه GAG (گلایکوز آمینو گلیکان) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
گزارش نشده است.

نام‌های تجاری: Cystistat

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط