Login

Register

Login

Register

Silver Sulfadiazine سیلور سولفادیازین

Silver Sulfadiazine سیلور سولفادیازین

Silver Sulfadiazine سیلور سولفادیازین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Silver Sulfadiazine سیلور سولفادیازین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

داروی کمکی در جلوگیری از عفونت در سوختگی‌های درجه دوم و سوم یا درمان آنها

بزرگسالان و کودکان: بعد از تمیز کردن زخم، کرم با ضخامت ۱٫۶ میلی‌متر یک بار در روز بر روی موضع مالیده می‌شود. در صورت پاک شدن تصادفی دارو، کرم مجدداً مصرف شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: ماه‌های آخر بارداری و در نوزادان زودرس (موجب بروز کرنیکتروس در نوزادان می‌شود) .

موارد احتیاط:
الف) حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو ، نارسایی کبد یا کلیه.
ب) احتمال بروز حساسیت مفرط متقاطع با سایر سولفونامیدها وجود دارد.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
در صورت مصرف دارو در سطح وسیعی از بدن، ممکن است به طور سیستمیک جذب شود و موجب کاهش تعداد نوتروفیل‌ها شود (لکوپنی برگشت‌پذیر) .

مکانیسم اثر:
ضد باکتری : این دارو بر روی غشای سلولی و دیواره سلولی باکتری اثر می‌کند. سیلور سولفادیازین طیف اثر گسترده‌ای دارد. این دارو بر روی ارگانیسم‌های گرم منفی و گرم مثبت اثر باکتری‌سیدال دارد.

فارماکوکینتیک:

جذب: با مصرف پوستی، جذب دارو محدود است.
پخش،
متابولیسم: ندارد.
دفع: از طریق ادرار دفع می‌شود.

اشکال دارویی:
Cream: 10 mg/g
Cream: (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.92

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضدعفونی‌کننده صناعی.

طبقه‌بندی درمانی: ضد باکتری موضعی (پوستی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

ملاحظات اختصاصی
۱- از تماس دارو با چشم‌ها و غشاهای مخاطی خودداری شود.
۲- دارو با استفاده از یک دستکش استریل مصرف شود. نواحی سوخته در تمام اوقات با کرم پوشیده شود.
۳- حمام گرفتن روزانه به تمیز شدن زخم‌ها کمک می‌کند.
۴- درمان تا ترمیم محل یا ‌آماده شدن موضع برای پیوند به پوست ادامه یابد.
۵- بیمار از نظر بروز علائم عفونت ثانویه قارچی پیگیری شود.
۶- با مصرف دارو ممکن است ترمیم زخم به تأخیر افتد.
۷- بیمار از نظر تعداد کامل سلول‌های خونی، غلظت سولفادیازین سرم، کریستالوری و تشکیل سنگ کلیه، پیگیری شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- زخم‌ها را تمیز نگه دارید.
۲- سیلور سولفادیازین پوست را رنگی می‌کند.
۳- دارو را به طور صحیح مصرف نمایید.
۴- احتمال بروز حساسیت به نور وجود دارد.

مصرف در کودکان: مصرف سیلور سولفادیازپین در نوزادان نارس یا شیرخواران کوچکتر از دو ماه ممنوع است.

مصرف در شیردهی: در طی مصرف دارو و چند روز پس از خاتمه درمان با سیلور سولفادیازین، باید از شیردهی اجتناب شود.

عوارض جانبی

موضعی: درد ، سوزش، بثورات پوستی، خارش.

سایر عوارض: لکوپنی برگشت‌پذیر.

توجه: در صورت بروز حساسیت، باید مصرف دارو قطع شود.

مسمومیت و درمان

درمان: مصرف دارو قطع شود و موضع به طور کامل تمیز گردد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط