Sevelamer سولامر

Sevelamer سولامر

Sevelamer سولامر 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sevelamer سولامر

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

کنترل سطح فسفر در بیماران دیالیزی مبتلا به نارسائی مزمن کلیه.
بزرگسالان بدون دریافت فسفات بایندر: شروع با دوز ۱۶۰۰-۸۰۰ میلی‌گرم (یک تا دو قرص ۸۰۰ میلی‌گرم یا دو تا چهار قرص ۴۰۰ میلی‌گرم) همراه غذا براساس سطح فسفر. اگر سطح فسفر بیشتر از ۵/۵ و کمتر از mg/dl 5/7 باشد شروع با دوز ۸۰۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز همراه غذا. اگر سطح فسفر بیشتر یا مساوی ۵/۷ و کمتر از mg/dl 9 باشد شروع با دو قرص ۸۰۰ میلی‌گرم ۲ بار در روز یا سه قرص ۴۰۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز همراه غذا. اگر سطح فسفر بیشتر از mg/dl 9 باشد شروع با دوز ۱۶۰۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز همراه غذا.
بزرگسالان در صورت جایگزینی از کلسیم استات: در صورت استفاده از یک قرص ۶۶۷ میلی‌گرم کلسیم استات به ازاء هر وعده غذا شروع با دوز ۸۰۰ میلی‌گرم همراه غذا. در صورت استفاده از دو قرص ۶۶۷ میلی‌گرم کلسیم استات به ازاء هر وعده غذا شروع با دوز ۲ قرص ۸۰۰ میلی‌گرم یا ۳ قرص ۴۰۰ میلی‌گرم همراه غذا. در صورت استفاده از ۳ قرص ۶۶۷ میلی‌گرم کلسیم استات به ازاء هر وعده غذا شروع با دوز ۳ قرص ۸۰۰ میلی‌گرم یا ۵ قرص ۴۰۰ میلی‌گرم همراه غذا.

تنظیم
دوز:
در صورت افزایش فسفر بیش از mg/dl 5/5 دوز دارو به ازاء هر وعده غذا یک قرص افزایش یابد. در سطوح فسفر mg/dl 5-5/3 دوز فعلی ادامه داده شده. در صورت فسفر کمتر از mg/dl 5/3 دوز دارو به ازاء هر وعده غذا یک قرص کاهش یابد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو، هایپوفسفاتمی و انسداد روده.

موارد احتیاط: اختلال بلع، اختلال تحرک دستگاه گوارش، جراحیهای بزرگ دستگاه گوارش.

عوارض جانبی:

اعصاب مرکزی: سردرد،‌ درد.

قلبی ـ عروقی: افزایش فشارخون،‌ افت فشارخون، ترومبوز.
دستگاه گوارش: یبوست، اسهال، سوءهاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ.

تنفسی: افزایش سرفه.

سایر عوارض: عفونت.

مسمومیت و درمان
اطلاعاتی وجود ندارد. احتمال بروز مسمومیت سیستمیک کم است.

تداخل دارویی:
دارو باعث کاهش جذب داروهای ضد آریتمی و ضد صرع می‌شود. در صورت مصرف همزمان این داروها پایش غلظت خونی این داروها توصیه می‌شود.
دارو فراهمی زیستی سیپروفلوکساسین را ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. مصرف سیپروفلوکساسین یک ساعت قبل یا ۳ ساعت بعد از سولامر انجام شود.

مکانیسم اثر:
کاهنده فسفر سرم: دارو باعث کاهش جذب روده‌ای فسفر می‌شود.
کاهش فسفر سرم باعث کاهش کلسیفیکاسیون اکتوپیک و همچنین کاهش LDL و کلسترول تام سرم می‌شود.

فارماکوکینتیک:

جذب: در بیماران سالم دارو به صورت سیستماتیک جذب نمی‌شود. در بیماران با بیماری کلیوی مطالعه‌ای انجام نشده است.

پخش: گزارشی وجود ندارد.

متابولیسم: گزارشی وجود ندارد.
دفع: گزارشی وجود ندارد.

اشکال دارویی:
Tablet: 800mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: پلیمر اتصال یابنده به فسفات.

طبقه‌بندی درمانی: کاهنده فسفات.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Renagel

ملاحظات اختصاصی

توجه: به دلیل احتمال اتصال دارو به سایر داروها، مصرف سایر داروها با فاصله یک ساعت قبل یا ۳ ساعت بعد از سولامر انجام شود. در این موارد احتیاط اختصاصی در صورت مصرف داروهای ضد آریتمی و ضد صرع توصیه می‌شود.
۱- دارو بدون شکستگی و خرد شدگی همراه غذا میل شود.
۲- سطوح سرمی کلسیم،‌ بی‌کربنات و کلراید پایش شود.
۳- بیمار از نظر بروز ترومبوز (بی‌حسی، گزگز اندام‌ها، درد قفسه سینه، تنگی نفس) باید تحت نظر باشد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- دارو باید همراه غذا میل شود.
۲- سایر داروها باید با فاصله یک ساعت قبل یا ۳ ساعت بعد از سولامر استفاده شود.
۳- ضمن بازگو نمودن واکنش‌های ناخواسته دارو، به بیمار توصیه نمائید هرگونه بروز عوارض احتمالی را فوراً گزارش نماید. علائم و نشانه‌های ناشی از ترومبوز را برای بیمار بیان نمایند (بی‌حسی، گزگز اندام‌ها، درد قفسه سینه و تغییر وضعیت هوشیاری) .

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی وجود ندارد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط