Sankol سنکل (زارین)

Sankol سنکل (زارین)

Sankol سنکل (زارین) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sankol سنکل (زارین)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

موارد مصرف‌: قطره‌ سنکل‌ برای‌ دفع‌سنگهای‌ مجاری‌ ادرار، تسکین‌ دردهای‌کلیوی‌ و عفونتهای‌ مجاری‌ ادراری‌ بکارمی‌رود.
مقدار مصرف‌: روزی‌ ۳ بار، هر بار ۶۰ ـ ۵۰قطره‌ در یک‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذامصرف‌ شود. در موارد حاد، درمان‌ باسنکل‌ می‌تواند تا مدت‌ یک‌ ماه‌ ادامه‌ یابد. دردرمان‌ مزمن‌ و به‌منظور پیشگیری‌ ازتشکیل‌ مجدد سنگ‌ مقدار مصرف‌ ۳۰ قطره‌۳ ـ ۲ بار در روز برای‌ مدت‌ یک‌ هفته‌توصیه‌ می‌گردد که‌ این‌ رژیم‌ درمانی‌ بایدهر ماه‌ تکرار گردد.

هشدار:
هشدارها: ۱ ـ مصرف‌ مقادیر زیاد این‌فرآورده‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌اختلال‌ آب‌ والکترولیتها گردد. ۲ ـ ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فراورده‌ در دوران‌بارداری‌ و شیردهی‌ به‌اثبات‌ نرسیده‌ است‌.

تداخل دارویی:
عوارض‌ جانبی‌: در افراد حساس‌ به‌کاکل‌ذرت‌ احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ (درماتیت‌ تماسی‌ و کهیر) وجود دارد.

مکانیسم اثر:
مکانیسم‌ اثر: مواد مؤثره‌ موجود در این‌فرآورده‌ به‌علت‌ داشتن‌ اثرات‌ مدر و آنتی‌اسپاسمودیک‌ موجب‌ شل‌ شدن‌ عضلات‌صاف‌ مجاری‌ ادرار و تسهیل‌ خروج‌ سنگ‌می‌گردد.

نکات قابل توصیه به بیمار:
نکات‌ قابل‌ توصیه‌:
۱ ـ نوشیدن‌ مقادیر زیادآب‌ و مایعات‌ همزمان‌ بامصرف‌ این‌ داروتوصیه‌ می‌شود.
۲ ـ این‌ دارو در افراد بامعده‌ حساس‌ بایدبعد از غذا میل‌ شود.

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ سنکل‌ از عصاره‌گیاهان‌ دارویی‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌: ۱٫ دانه‌ رازیانه‌۲۵% Foeniculum vulgare 2. دانه‌ زیره‌ سبز۱۲/۵% Cuminum cyminum 3. برگ‌ بو۱۲/۵% Laurus nobilis 4. دم‌ گیلاس‌۱۲/۵% Cerasus avium 5. کاکل‌ ذرت‌۱۲/۵% Zea mays 6. میوه‌ خارخاسک‌۱۲/۵% Tribulus terrestris 7. تخم‌ خربزه‌۱۲/۵% Cucumis melo
مواد موثره‌: املاح‌ پتاسیم‌، اسیدهای‌ چرب‌،فلاونوییدها و روغنهای‌ فرارنظیر آنتول‌،فنکون‌، سینئول‌ و کارون‌.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط