Salbutamol سالبوتامول

Salbutamol سالبوتامول

Salbutamol سالبوتامول 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Salbutamol سالبوتامول

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

سالبوتامول برای درمان آسم و سایر حالات همراه با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای جلوگیری از زایمان زودرس مصرف می شود.

عوارض جانبی:
تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندکی پس از بیهوشی با کلروفرم یا هالوتان ممکن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) (شامل فورازولیدون وپروکاربازین) با سالبوتامول ممکن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود. مصرف همزمان این دارو با گلیکوزیدهای دیژیتال ممکن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با کوکایین علاوه بر اثر افزاینده تحریک CNS،ممکن است اثرات جانبی عروقی هر یک را نیز افزایش دهد.مصرف همزمان با مسددهای بتا ممکن است با اثر گشادکنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.

تداخل دارویی:
تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندکی پس از بیهوشی با کلروفرم یا هالوتان ممکن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) (شامل فورازولیدون وپروکاربازین) با سالبوتامول ممکن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود. مصرف همزمان این دارو با گلیکوزیدهای دیژیتال ممکن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با کوکایین علاوه بر اثر افزاینده تحریک CNS،ممکن است اثرات جانبی عروقی هریک را نیز افزایش دهد. مصرف همزمان با مسددهای بتا ممکن است با اثر گشادکنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ از تماس آیروسل های استنشاقی با چشمها باید اجتناب کرد.
۲٫ بیشتر از دو استنشاق در یک زمان با فواصل ۲۱ دقیقه ای مصرف نشود.
۳٫ قرصها را باید به طور کامل بلعید و از له کردن ،شکستن و یا جویدن آنها خودداری نمود.
۴٫ در صورتی که پس از مصرف دارو اشکال در تنفس باقی مانده یا بدتر شد،بلافاصله به پزشک اطلاع داده شود.
۵٫ در صورت بروز خشکی لب و گلو،پس از هر بار مصرف دارو دهان با آب شسته شود.
۶٫ در صورت ضرورت مصرف همزمان یک آیروسل استنشاقی کورتیکوسترویید با این دارو، بهتر است آیروسل سالبوتامول ۵ دقیقه زودتر مصرف شود.

فارماکوکینتیک:
متابولیسم دارو کبدی است و از طریق کلیه ها و مدفوع دفع می شود. از راه خوراکی ،اثر دارو پس از ۳۰-۱۵ دقیقه شروع می شود و طی ۳۲ ساعت به حداکثر می رسد. مدت اثر آن ۸ ساعت یا بیشتر است. از راه استنشاقی ،بتدریج از برونشها جذب و بخشی از داروی بلعیده شده نیز از دستگاه گوارش جذب می گردد.غلظت سیستمیک دارو پس از استنشاق آن کم می باشد. اثر دارو پس از ۱۵-۵ دقیقه شروع می شود و ۱/۵۱ ساعت پس از دو استنشاق به حداکثر می رسد. مدت اثر دارو ۶۳ ساعت است.

اشکال دارویی:
Aerosol:100 mcg/dose
Injection:0.5 mg/ml
Syrup:2 mg/5ml
Tablet:2 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط