Login

Register

Login

Register

Rho (D) Immune Globulin ایمونوگلوبولین ضد دی

Rho (D) Immune Globulin ایمونوگلوبولین ضد دی

Rho (D) Immune Globulin ایمونوگلوبولین ضد دی 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Rho (D) Immune Globulin ایمونوگلوبولین ضد دی

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) تماس با Rh مثبت (بارداری کامل یا ختم بارداری بعد از ۱۳ هفته از بارداری) ، سقط عمدی.
زنان: یک ویال به ازای هر ۱۵ میلی‌لیتر حجم گلبول قرمز (RBC) متراکم خون جنین که وارد خون مادر می‌شود، تزریق عضلانی می‌شود. این حجم RBC متراکم جنین با تکنیک تصحیح شده کلای‌آور ـ بتک (Kleihaur-Betke) تعیین می‌شود. دوز استاندارد بعد از زایمان نوزاد کامل یک ویال است که باید طی ۷۲ ساعت بعد از زایمان یا سقط جنین مصرف شود.
در صورت تجویز گلوبولین ایمنی (D) Rho قبل از زایمان، یک ویال (دوز استاندارد) حدود هفته ۲۸ حاملگی و ویال دوم طی ۷۲ ساعت بعد از زایمان استفاده می‌شود.
ب) حوادث ناشی از انتقال خون.
زنان قبل از یائسگی: با بانک خون یا واحد انتقال بلافاصله تماس گرفته شود. تعداد ویالهای مورد مصرف با استفاده از این فرمول محاسبه می‌گردد:
تعداد ویالها یا سرنگهای از قبل پر شده = حجم خون کامل +Rh تزریق شده *.
مقدار هماتوکریت دهنده خون
ml 15
در صورتی که حاصل فرمول عدد کامل نباشد، به عدد بزرگتر کامل رند می‌شود. مقدار تعیین شده طی ۷۲ ساعت مصرف شود.
پ) ختم حاملگی (سقط خودبه‌خودی یا القا شده یا حاملگی خارج رحمی) تا هفته ۱۲ و خود هفته ۱۲ بارداری.
زنان: مقدار ۵۰ میکروگرم تزریق عضلانی می‌شود. این مقدار طی سه ساعت مصرف می‌شود، ولی می‌توان آن را تا ۷۲ ساعت بعد از کورتاژ یا سقط جنین مصرف کرد.
ت) آمنیوسنتز یا ضربه به شکم در طول حاملگی.
زنان: دوز مصرفی متفاوت است و به میزان تخمینی خونریزی جنین و مادر (fetomaternal) بستگی دارد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: در بیماران Rh مثبت یا Du، مثبت و بیمارانی که قبلاً نسبت به فاکتور خونی Rh (D) ایمن شده‌اند، منع مصرف دارد. همچنین در بیمارانی که واکنش سیستمیک شدید یا آنافیلاکتوئید به هموگلوبین انسانی دارند مصرف آن ممنوع است.

موارد احتیاط: بایستی در بیماران دچار نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود و ممکن است نیاز به کاهش سرعت انفوزیون یا قطع مصرف دارو باشد.
در بیمارانی که هموگلوبین کمتر از ۱۰ دارند لازم است دوز دارو کاهش یابد و در کسانی که هموگلوبین کمتر از ۸ دارند با احتیاط فراوان مصرف شود.
در بیمارانی که دچار ترومبوسیتوپنی یا مشکلات انعقادی هستند با احتیاط تجویز گردد.

عوارض جانبی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارش نشده است.

تداخل دارویی:
گلوبولین ایمنی Rho ممکن است با پاسخ ایمنی به واکسنهای حاوی ویروس زنده، مانند اوریون، سرخجه و سرخک تداخل کند. واکسنهای حاوی ویروس زنده نباید طی سه ماه بعد از مصرف گلوبولین ایمنی Rho استفاده شوند.
اگر بعد از زایمان، گلوبولین ایمنی Rho و واکسن ویروس سرخجه طی یک فاصله سه ماهه از یکدیگر مصرف شوند، باید ۸-۶ هفته بعد از واکسیناسیون، آزمونهای سرولوژی برای تأیید تغییر سرمی (Seroconversion) انجام شوند.

مکانیسم اثر:
پیشگیری از واکنش Rho: گلوبولین ایمنی (D) Rh پاسخ آنتی‌بادی فعال و تشکیل آنتی Rho (D) را در افراد Rho منفی یا Du منفی که در تماس با خون Rh مثبت قرار می‌گیرند، سرکوب می‌کند. این فرآورده ایمن‌سازی غیر فعال را در زنانی که طی حاملگی در تماس با خون جنین Rh مثبت قرار می‌گیرند، تأمین می‌کند. این دارو از تشکیل آنتی‌بادیهای مادر (ایمن‌سازی فعال) جلوگیری می‌کند، و در نتیجه مانع بروز بیماری همولیتیک نوزاد Rh مثبت در حاملگی بعدی می‌شود.

فارماکوکینتیک:
هیچ اطلاعی در دست نیست. نیمه‌ عمر متوسط دارو ۲۶-۲۳ روز می‌باشد.

اشکال دارویی:
Injection: 250 mcg, 300 mcg , 50 mcg/ml, 2ml
Injection, Powder, Lyophilized: 250,300mcg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: سرم ایمنی.

طبقه‌بندی درمانی: پیشگیری از واکنش Rho (D) مثبت.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Rhophylac,Immuno Rho,RhoGam, Partobulin

ملاحظات اختصاصی
۱- سابقه کامل بیمار از نظر داشتن آلرژی و واکنش نسبت به ایمن‌سازی گرفته شود.
۲- برای درمان واکنش‌های آلرژیک، محلول یک در هزار اپی‌نفرین در دسترس باشد.
۳- برای تعیین نوع و آزمون سازگاری خون و آزمون مستقیم آنتی‌گلوبولین، بلافاصله بعد از زایمان، نمونه خونی جنین از بند ناف گرفته و به آزمایشگاه فرستاده شود. نوزاد باید Rho مثبت یا Du مثبت باشد. منفی بودن Rho مثبت یا Du مادر باید تأیید شود.
۴- برای حصول بهترین نتایج، این فرآورده طی ۷۲ ساعت بعد از زایمان دارای Rh ناسازگار، سقط خودبه‌خودی، القا شده یا انتقال خون مصرف شود.
۵- تا هفته ۱۲ و خود هفته ۱۲ بارداری، بعد از هر سقط خودبه‌خودی یا القا شده، مصرف مقدار ۵۰ میکروگرم توصیه می‌شود، مگر آنکه مادر Rho مثبت یا Du مثبت یا دارای آنتی‌بادیهای Rh باشد، یا پدر یا جنین Rh منفی باشند.
۶- این فرآورده به صورت داخل عضلانی در بالای ران و در عضله دلتوئید تزریق می‌شود و نباید تزریق وریدی شود.
۷- مصرف این فرآورده با افزایش خطر بروز سندرم نقص اکتسابی ایمنی (AIDS) همراه نیست. این فرآورده فاقد ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) است. گیرنده‌های گلوبولین ایمنی نسبت به HIV آنتی‌بادی ایجاد نمی‌کنند.
۸- این فرآورده در دمای ۸-۲ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود و از منجمد کردن آن خودداری گردد.
۹- برای تهیه فرآورده، محصول رقیق کننده را به ویال اضافه می‌کنند و ویال را به مدت ۲۰ ثانیه به آرامی تکان می‌دهند و بعد به مدت یک دقیقه آن را بی‌حرکت نگه می‌دارند. در صورت حل نشدن کامل دارو، ویال مجدداً تکان داده شود. از کف کردن فرآورده جلوگیری شود، زیرا حل شدن آن را به تأخیر می‌اندازد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- این فرآورده به این دلیل تجویز می‌شود که خون مادر در تماس با فاکتور Rh مثبت قرار می‌گیرد. بعد از زایمان، بدن مادر به طور طبیعی برای از بین بردن این فاکتور آنتی‌بادی تولید خواهد کرد که می‌تواند هر بارداری بعدی با جنین Rh مثبت را به مخاطره اندازد.
۲- امکان بروز AIDS یا هپاتیت بعد از مصرف این فرآورده وجود ندارد.
۳- با مصرف این فرآورده ممکن است درد موضعی، تورم و حساس شدن محل تزریق به فشار یا لمس بروز کنند. برای برطرف کردن ناراحتیهای خفیف استفاده از استامینوفن توصیه می‌شود.
۴- بروز سردرد، تغییرات پوستی یا اشکال در تنفس را به پزشک اطلاع دهید.

مصرف در شیردهی: گلوبولین‌های ایمنی در شیر ترشح می‌شوند. بی‌ضرری مصرف آنها در شیردهی ثابت نشده است.

عوارض جانبی

پوست: ناراحتی در محل تزریق.
سیستمیک: تب مختصر یا آنافیلاکسی.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط