Rasburicase راسبوریکاز (فاستورتک)

Rasburicase راسبوریکاز (فاستورتک)

Rasburicase راسبوریکاز (فاستورتک) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Rasburicase راسبوریکاز (فاستورتک)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

دوز توصیه شده mg/kg 2/0 می‌باشد که در مدت ۳۰ دقیقه به صورت انفوزیون روزانه تا ۵ روز استفاده می‌شود. مصرف دارو بیش از ۵ روز یا بیشتر از یک بار در روز توصیه نمی‌شود.
این دارو در کنترل اولیه سطح اوریک اسید، در بیماران با لوکسمی و لنفوم و تومورهای بدخیم که درمان ضدکانسر دریافت کردند، به کار می‌رود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: عبارتند از: افزایش حساسیت به دارو،‌ واکنش‌های همولیتیک یا مت‌هموگلوبینی به rasburicase و یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون آن، کمبود G6PD.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: تب،‌ سردرد.

پوست: راش.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شکم، یبوست، موکوزیت، اسهال.

خونی: نوتروپنی با تب، نوتروپنی.

تنفسی: مشکلات تنفسی.

سایر عوارض: سپسیس.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: بیشترین مقدار مصرف این دارو mg/kg 3/1 به صورت تک دوز می‌باشد. هیچ عارضه جانبی در موارد مصرف بیش از حد مشاهده نشده است.

درمان: بیمارانی که بیش از حد دارو مصرف کرده‌اند را باید مانیتور نمود و در صورت لزوم اقدامات حمایتی را شروع کرد.

تداخل دارویی:
تداخل معناداری شناخته نشده است.

مکانیسم اثر:
Rasburicase تبدیل اسیداوریک کم محلول را به متابولیت محلول ترو غیر فعال (آلانتوئین) کاتالیز می‌کند. اوریک اسید مرحله نهایی کاتابولیسم پورین‌ها می‌باشد.

فارماکوکینتیک:

پخش: حجم توزیع آن ml/kg 127-110 در بچه‌ها می‌باشد و نیمه‌ عمر آن در این جمعیت ۱۸ ساعت است.
حجم توزیع دارو در بالغین ml/kg 138-8/75 می‌باشد و نیمه‌ عمر آن در این جمعیت ۵/۲۲-۷/۱۵ ساعت است.
در بالغین، سن، جنس، سطح آنزیم‌های کبدی و کلیرانس کراتینین بر فارموکوکینتیک آن اثر ندارد.

متابولیسم و دفع: اطلاعاتی در دسترس نبود.

اشکال دارویی:
Injection , Powder for Reconstitution: 1.5 mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنزیم ـ اورات اکسیداز (نوترکیب) .

طبقه‌بندی درمانی: آنتی متابولیک.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Fasturtec

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو باید مستقیماً داخل ورید و به آهستگی در مدت ۳۰ دقیقه تزریق می‌شود.
۲- درمان کموتراپی باید ۴ تا ۲۴ ساعت بعد از اولین دوز rasburicase شروع شود.
۳- این دارو باید از راه جداگانه‌ای تزریق شود و تا حد امکان از راه سایر داروها وارد بدن نشود.
۴- مایعات داخل وریدی که با این دارو داده می‌شوند به کاهش سطح اسیداوریک کمک می‌کنند.

نکات قابل توصیه به بیمار
به محض وقوع هر یک از علائم زیر پزشک خود را مطلع سازید:
واکنش‌های آلرژیک، برونکواسپاسم، درد قفسه سینه، دیس‌پنه، هیپوکسی، افت فشارخون، کهیر و یا شوک.
در صورت داشتن مشکل متابولیک کمبود G6PD نباید از این دارو استفاده کرد.

مصرف در سالمندان: به صورت کلی هیچ تغییری در فارموکوکینتیک، ایمنی و اثربخشی بین بیماران مسن و جوان وجود ندارد.

مصرف در کودکان: کنترل سطح اسیداوریک: mg/kg 2/0-5/0 یک بار در روز برای ۵ روز. بررسی سطح الکترولیت‌ها، وضعیت هیدراسیون، غلظت اسیداوریک برای بررسی نیاز به دوز اضافه نیاز می‌باشد.

مصرف در شیردهی: هنوز اطلاعاتی راجع به ترشح دارو در شیر مادر وجود ندارد اما از آنجا که اکثر داروها در شیر انسان ترشح می‌شوند و ایجاد عوارض جانبی شدید توسط این دارو، باید راجع به قطع دارو و با قطع شیردهی، توسط پزشک تصمیم‌گیری شود.

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
سبب کاهش کاذب سطح اوریک اسید خون می‌شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط