Rabeprazole رابپرازول (رابزول)

Rabeprazole رابپرازول (رابزول)

Rabeprazole رابپرازول (رابزول) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Rabeprazole رابپرازول (رابزول)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) التیام موارد سایشی یا زخمی رفلاکس ازوفاژیت (GERD) .
بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم خوراکی روزانه به مدت ۸ – ۴ هفته. در صورت لزوم ممکن است هشت هفته به دوره درمان افزوده گردد.
ب) درمان نگهدارنده موارد سایشی یا زخمی رفلاکس ازوفاژیت (GERD) .
بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم خوراکی روزانه.
پ) التیام زخمهای دئودنوم.
بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم خوراکی روزانه پس از صبحانه به مدت چهار هفته .
ت) افزایش ترشح اسید، شامل سندرم زولینجر – الیسون.
بزرگسالان: ۶۰ میلی گرم خوراکی روزانه که ممکن است این دوز تا ۱۰۰ میلی گرم خوراکی روزانه و یا ۶۰ میلی گرم خوراکی دو بار در روز افزایش یابد.
ث) در رژیم ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری به منظور کاهش عود زخم دئودنوم.
بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم خوراکی دو بار در روز همراه با آموکسی سیلین ۱۰۰۰ میلی گرم خوراکی دو بار در روز و کلاریترومایسین ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت هفت روز.

مکانیسم اثر
عملکرد ضد زخم: دارو از طریق مهار فعالیت پمپ هیدروژن – پتاسیم در سطح سلولهای پاریتال معده مانع از ترشح اسید می‌ گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
آمپی سیلین، دیگوکسین، نمکهای آهن، کتوکونازول در صورت مصرف با این دارو جذب شان افزایش می‌ یابد.
کلاریترومایسین باعث افزایش سطح سرمی رابپرازول می‌ گردد.
مصرف این دارو باعث مهار متابولیسم سیکلوسپورین می‌ گردد. مصرف همزمان این داروها با احتیاط صورت گیرد.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی موجود نمی‌ باشد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: به دلیل حساسیت دارو به اسید معده دارو به شکل پوشش دار روده‌ای تهیه شده است.

پخش: ۳/ ۹۶ درصد از دارو به پروتئین ‌های پلاسما اتصال می‌ یابد.

متابولیسم: بطوروسیعی دارو توسط کبد به متابولیت‌های غیرفعال متابولیزه می‌ گردد.
دفع: ۹۰ درصد دارو به صورت متابولیست از طریق ادرار دفع می‌ گردد. ده درصد مقدار باقیمانده متابولیت‌ها از طریق مدفوع دفع می‌ شود. نیمه عمر پلاسمائی دارو یک تا دو ساعت می‌ باشد.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو و سایر داروهای بنزایمیدازول (لانزوپرازول، امپرازول) یا هر یک از اجزاء‌ فرمولاسیون.
در رژیم ضد هلیکوباکترپیلوری استفاده از کلاریترومایسین در افراد با سابقه حساسیت به هر یک از ماکرولیدها و بیمارانی که پیموزاید دریافت می‌ کنند منع مصرف دارد.
استفاده از آموکسی سیلین در افراد با سابقه حساسیت به سایر پنی سیلین‌ها منع مصرف دارد.

موارد احتیاط : در افراد با اختلال شدید کبدی با احتیاط استفاده شود.

اشکال دارویی:
Tablet, Delayed Release: 20mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مهار کننده پمپ پروتون.

طبقه‌بندی درمانی: ضد زخم، کاهنده اسید معده.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

ملاحظات اختصاصی
۱- در صورت عدم بهبودی زخم دئودنوم یا GERD یک دوره درمان اضافی باید در نظر گرفته شود.
۲- پاسخ علامتی به درمان، رد کننده موارد احتمالی بدخیمی دستگاه گوارش نمی‌ باشد.
۳- در صورت عدم حساسیت ارگانیسم به کلاریترومایسین از درمان ضد میکروبی جایگزین استفاده شود.
۴- آنافیلاکسی ممکن است در بیماران با سابقه حساسیت به پنی سیلین بوجود آید.
۵- در خانمهای باردار جهت ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری از کلاریترومایسین استفاده نشود.

توجه: در درمان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری به دلیل احتمال بروز کولیت سودومبران در اثر مصرف کلاریترومایسین و آموکسی سیلین، بیمار به دقت پایش شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- به بیمار تاکید شود، دارو باید بر اساس دستور تجویز مصرف گردد.
۲- به دلیل فرمولاسیون آهسته رهش دارو ، بیمار باید از خرد نمودن و یا جویدن آن خودداری نماید.
۳- دارو بدون توجه به غذا قابل استفاده می‌ باشد.

مصرف در کودکان
اثر بخشی و ایمنی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

مصرف در شیردهی
اطلاعاتی در رابطه با ترشح دارو در شیر موجود نمی‌ باشد. در چنین شرایطی شیردهی یا مصرف دارو باید متوقف شود.

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: سردرد.

مسمومیت و درمان
درمان شامل اقدامات حمایتی و علامتی است. این دارو آنتی دوت اختصاصی نداشته و به دلیل اتصال پروتئینی بالا توسط کبد متابولیزه نمی‌ گردد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط