Pyrvinium Pamoate پیروینیوم پامووات

Pyrvinium Pamoate پیروینیوم پامووات

Pyrvinium Pamoate پیروینیوم پامووات 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Pyrvinium Pamoate پیروینیوم پامووات

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

انتروبیاز
بزرگسالان: مقدار mg/kg 5 (پیروینیوم) به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. این مقدار، در صورت لزوم، طی ۳-۲ هفته تکرار می‌گردد. حداکثر مقدار مصرف بدون در نظر گرفتن وزن بدن، ۳۵۰ میلی‌گرم (پیروینیوم) است.
کودکان: مقدار mg/m2 150 (پیروینیوم) به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. این مقدار در صورت لزوم طی ۳-۲ هفته تکرار می‌شود. این دارو در کودکان کمتر از ۱۰ کیلوگرم با احتیاط تجویز شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد احتیاط : حساسیت مفرط به پیروینیوم، بیماری التهابی روده (ممکن است جذب دارو را افزایش دهد) .

عوارض جانبی
دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، استفراغ، کرامپ معده.

سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات پوستی) ، حساسیت به نور (افزایش حساسیت پوست به نور خورشید) ، تغییر رنگ مدفوع و استفراغ به قرمز روشن.

مکانیسم اثر:
به نظر می‌رسد این دارو مانع استفاده انگل از کربوهیدرات‌های برون‌زاد می‌شود. این دارو در درمان آنتروبیاز ناشی از انتروبیوس ورمیکولاریس (کرمک) به کار می‌رود.

فارماکوکینتیک:

جذب: جذب این دارو از دستگاه گوارش بسیار ناچیز است.
دفع: به صورت تغییر نیافته از راه مدفوع دفع می‌شود.

اشکال دارویی:
Tablet: 50mg
Suspension: 50 mg/5ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ترکیب سیانید.

طبقه‌بندی درمانی: ضد کرم (خوراکی – موضعی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
۱- محدودیت غذایی، مصرف همزمان داروهای دیگر، تسهیل در تخلیه مدفوع یا تنقیه برای تخلیه روده‌ها، قبل از درمان، در طول آن و بعد از درمان ضرورتی ندارد.
۲- معاینه ناحیه اطراف مقعد برای پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارد. برای تشخیص وجود تخم می‌توان قبل از شروع درمان و یک هفته بعد از شروع درمان با پیروینیوم، بخصوص در بیماران دارای نشانه‌های پایدار، از سوآب‌های نوار سلوفان در نواحی اطراف مقعد استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی دارو یا اطمینان از بهبود کامل، باید هر روز صبح، به مدت حداقل سه روز، قبل از دفع مدفوع و حمام، با استفاده از این سوآب‌ها نمونه گرفته شود. معاینه اطراف مقعد نیز برای اطمینان از عدم وجود کرم‌های بالغ در نواحی اطراف مقعد ممکن است ضروری باشد. تنها در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش سوآب‌های اطراف مقعد به مدت هفت روز متوالی، می‌توان از بهبود بیمار اطمینان حاصل کرد.
۳- اعضای خانواده بیمار نیز باید به طور همزمان درمان شوند، درمان باید پس از ۳-۲ هفته تکرار شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- احتمال بروز حساسیت پوست به نور وجود دارد. از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید خودداری کنید. از فرآورده‌های محافظت‌کننده پوست در مقابل نور ماورای بنفش A و B (برای جلوگیری از بروز حساسیت به نور یا سوختگی) استفاده نمایید.
۲- برای جلوگیری از عود عفونت، تمام لباس‌ها و ملحفه‌ها را بعد از درمان بشویید.
۳- دارو را طبق دستور مصرف کنید. دوره دوم درمان ممکن است ضروری باشد.
۴- این دارو به مدت ۴۸-۲۴ ساعت رنگ مدفوع را به قرمز روشن تغییر خواهد داد که این امر ممکن است موجب لک شدن لباس‌ها شود.
۵- به دلیل زیاد بودن احتمال سرایت کرمک، معمولاً توصیه می‌شود که تمام اعضای خانواده به طور همزمان درمان شوند.
۶- در صورتی که طی چند روز بهبودی حاصل نشد، به پزشک مراجعه کنید.

مصرف در کودکان: عوارض گوارشی در کودکانی که سن بیشتر دارند و مقادیر زیاد دارو را مصرف کرده‌اند، شایع‌تر است. درمان با این دارو در کودکان کمتر از ۱۰ کیلوگرم وزن با احتیاط انجام شود.

مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست. با این وجود عوارضی هم برای انسان ثابت نشده است.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط