Procainamide پروکائین امید

Procainamide پروکائین امید

Procainamide پروکائین امید 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Procainamide پروکائین امید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پروکایین آمید در درمان و کنترل آریتمی بطنی ،به ویژه پس از انفارکتوس قلبی و همچنین تاکی کاردی دهلیزی مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در موارد انسداد کامل قلب ،نارسایی قلب ،کمی فشارخون و لوپوس اریتماتوز سیستمیک نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
تهوع ،اسهال ،بثورات جلدی ،تب ،ضعف عضله قلب ،نارسایی قلب ،سندرم شبه لوپوس اریتماتوز،آگرانولوسیتوز پس از درمان طولانی مدت ،پسیکوز و آنژیوادم با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدار:
این دارو در موارد انسداد کامل قلب ،نارسایی قلب ،کمی فشارخون و لوپوس اریتماتوز سیستمیک نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضدآریتمی ممکن است سبب بروز اثرات تجمعی هر دو بر روی قلب شود. مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با پروکایین آمید ممکن است سبب تجمع اثر کاهنده فشارخون هر دو دارو شود. پروکایین آمید به علت دارابودن اثر مسدود کننده عصبی عضلانی و یا ضدموسکارینی ثانویه ،ممکن است اثر داروهای ضدمیاستنی را بر روی عضلات اسکلتی خنثی نماید. مصرف همزمان پروکایین آمید با داروهای مسدود کننده عصبی عضلانی ،ممکن است موجب طولانی شدن یا تشدید اثر این داروها شود.

مکانیسم اثر:
این دارو اثر مستقیم بر روی قلب دارد و موجب کاهش تحریک پذیری ،سرعت هدایت ،خودکاری و پاسخ دهی غشاء همراه طولانی شدن دوره تحریک ناپذیری می شود. مقادیر مصرف بیشتر دارو،ممکن است موجب ایجاد انسداد دهلیزی بطنی شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ مصرف این دارو از راه عضلانی ،فقط در مواردی که امکان تزریق وریدی وجود ندارد،توصیه می شود.

فارماکوکینتیک:
جذب دارو پس از تزریق عضلانی سریع و متابولیسم دارو کبدی است. در حدود ۲۵ درصد از یک مقدارمصرف ،به متابولیت فعال تبدیل می شود. نیمه عمر دارو در حدود ۴/۵-۲/۵ ساعت و نیمه عمر متابولیت آن در حدود ۶ ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر، از راه طریق عضلانی ۶۰-۱۵ دقیقه و از راه وریدی فوری است. دفع دارو از راه کلیه می باشد و سرعت دفع متابولیت آن کندتر است.

اشکال دارویی:
Injection:1000mg/10ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط